Endoskopisk rizotomi

11. 10. 2016

En endoskopisk rizotomi (endoskopisk denervering av facettlederna) är ett kirurgiskt ingrepp, avsett för patienter som lider av kronisk smärta i ländryggen, orsakat av inflammation eller artros. Vi presenterar en innovativ lösning för facettsyndrom med endoskopisk teknik.

1_Rizotomy

Förståelse av facettledernas betydelse är absolut nödvändig för alla som är involverade i diagnostik av ryggsmärta på en övergripande nivå. För att utesluta eller bekräfta facettleden som smärtkälla, utför vi vanligtvis ett precist medialt grenblock av spinalnerverna, som sker med röntgenguidning. I enlighet med bästa praxis, utarbetad av Spine Intervention Society (SIS), krävs det en serie av två positiva testsekvenser vid diagnos av facettsyndrom, för att minska risken för falskt positiva eller falskt negativa testresultat. Vid positivt testresultat, rekommenderar vi radiofrekvent denervering av facettleder åt patienten. Det utförs med hjälp av en särskild elektrod som placeras nära nerven, och sedan koagulerar vi nerven med en termisk metod.

Denna konventionella teknik, den har använts över hela världen under årtionden, har vissa begränsningar som reducerar effekten av behandlingen. Röntgenguidning gör det inte möjligt att kontrollera den faktiska placeringen av elektrodens närhet till nerven, och likaså är det omöjligt att visualisera om nerven har kapats av.

På vår arbetsplats är vi intensivt engagerade inom endoskopiska tekniker i spinalkanalen. Därför beslutade vi oss för att använda endoskopisk utrustning på våra patienter, i passande patientfall, för att kapa de nerver i facettlederna som innerverar. Den endoskopiska tekniken möjliggör, att vi kan direkt visualisera nervstrukturen, och kapningen av nerven sker under verklig visuell kontroll.

Enligt vår mening, ökar användning av endoskopisk teknik, vid innervation av fasetter, effektiviteten av denna behandlingsmetod. Detta ska vi försöka bevisa genom en analys av kliniska data av våra patienter, omsorgsfullt insamlade enligt studieprotokoll som godkänts av den etiska kommittén. Vi är medvetna om att metoden är mer kostsam, och dessutom krävs det en kirurg med förmåga till att utföra rutinmässiga endoskopiska operationer i spinalstrukturerna.

Text, photos: ©EuroPainClinics®

 

2_Rizotomy

3_Rizotomy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4_Rizotomy

 

 

 

 

 

 

5_Rizotomy

 

 

 

 

 

 

7_Rizotomy

« zpět