EuroPainClinics studie IV

Endoskopisk rizotomi är en procedur som använder radiofrekvent ablation för att endoskopiskt avlägsna problematiska nervrötter på facettleder med vägledning av röntgen.

Smärta i facettlederna omfattar en betydande del av möjliga källor till smärta hos patienter med vertebrogenic algic syndrom. Ett typiskt symtom är intermittent strålning av smärta i rygg och ben. Orsaken till denna smärta är irritation i den mediala grenen av den dorsala nervroten, som innerverar en facettled. Bekräftelse av smärtans källa innebär användning av lokalbedövning för att blockera de mediala grenarna av flera vertebrala områden. Om, genom detta test, facettlederna bestäms för att vara smärtans källa, är patientens tillstånd indicerat för radiofrekvent ablation av nervgrenarna.

EuroPainClinics® studie IV (EPCS IV) är en prospektiv, jämförande observationsstudie som använder smärtskalor för att analysera förändringar i nervernas neurologiska status hos patienter som genomgår den minimalinvasiva proceduren: radiofrekvent nervablation på ländryggens facettleder.

Studien syftar till att undersöka dokumenterade kliniska resultat av det neurologiska tillståndet för patienter, att jämföra smärtskalor och användning av analgetika över ett antal tidsperioder: före ingreppet, 6 veckor efter ingreppet, samt 6 och 12 månader efter ingreppet. Data kommer därefter analyseras statistiskt.

Specifikationer för proceduren

Endoskopisk rizotomi (denervering av facettleder) sker genom insättning av ett endoskop i det mediala spinalnervs-området med hjälp av mobil C-arm röntgenvägledning. Vävnaden som omger de mediala nerverna visualiseras endoskopiskt och dissekeras med en steril tång för att exponera nervstrukturen. Slutligen används en radiofrekvent sond för att avlägsna den problematiska mediala grennerven under direkt endoskopisk kontroll. Ingreppet avslutas med avlägsnande av endoskopet, och det lilla snittet försluts med 1-2 hudsuturer.