E-konsultation

Är du intresserad av ett medicinskt ingrepp på EuroPainClinics®? Spara tid och få information om dina möjligheter för en medicinsk behandling.

E-konsultation från bekvämligheten av ditt eget hem!

Bästa patient.
Denna sektion är avsett för e-konsultation av din diagnos. Skicka oss ditt läkarutlåtande, MRT-bilder av ryggen och ett ifyllt “Läkarutlåtande”-formulär. Om din medicinska indikering uppvisar en lämplig diagnos för att utföra någon av medicinska procedurer på EPC, kommer våra specialister föreslå en preliminär behandlingsplan och kontakta dig så snart som möjligt via e-post eller telefon för att planera in datumet för din första konsultation. Om din medicinska indikering inte är lämplig för behandling hos EPC, informerar vi dig om detta så snart som möjligt via e-post. Vi vill betona att EuroPainClinics® inte behandlar ryggsmärta som är associerad med onkologiska diagnoser och eventuell allmän smärta i rörelseapparaturen.

Medicinska journaler

För en lyckad inlämning av din medicinska dokumentation, måste du komprimera alla dokument i ett .zip-arkiv. Om du inte vet hur man gör detta, kan du titta på vår 1-minuts video som kommer hjälpa dig.

Resultat av medicinska undersökningar

För att lyckas med uppladdningen av dina medicinska dokument, är det nödvändigt att du komprimerar filerna till ett .zip-arkiv. Om du inte vet hur man skapar ett .zip-arkiv, kan du se det i vår 1-minuts video.

Resultat av magnetisk resonanstomografi - MRT (helst mindre än tre månader gammal, och inte äldre än 6 månader)
Resultat av datortomografi (CT) - om sådan existerar
Övergripande hälsorapport som utfärdats av din specialistläkare (neurokirurg, neurolog, ortoped, rehabiliterande läkare)
Information om din andra medicinska diagnoser, t.ex. kardiologiska problem, hjärt-stimulatorer, hypertoni, hypotoni, koagulopati, diabetes m.m.

Medicinsk bedömning

Title
Tidigare operationer eller allvarliga skador? Onkologiska behandlingar: På följande interaktiva bild, markera din smärta. Först väljer du vilken typ av smärta, sedan klickar du ett tecken och placera markören där du känner smärta. Du kan välja så många typer av smärta som behövs, och markera flera områden av kroppen.
Vass (Va)
Dov (Do)
Stickande (St)
Fast (Fa)
Skärande (Sk)
Brännande (Br)
Rusande (Ru)
Slitande (Sl)
Tryckande (Tr)
Klämmande (Kl)
Pulserande (Pu)
Annan (An)
panak frontpanak back
Radera den sista punkten
På tallinje 0-10, markera den genomsnittliga intensiteten (styrkan) av smärta som upplevts förra veckan: Varaktighet av svår smärta År - Månader - Veckor - Varaktighet av lindrig smärta År - Månader - Veckor - Smärtan började Smärtförlopp Vad kan provocera din smärta (bli värre) Jag kan få hjälp vid svår smärta av Smärtan har högst intensitet Upplever du förlust av känslighet i något område av kroppen? Upplever du förlust av muskelstyrka i något område av kroppen? Förutom smärtan upplever jag andra svårigheter (du kan välja flera svar) Hittills tog jag smärtstillande medel med ett visst resultat Deltog du i någon annan behandling utöver smärtstillande medel? Tar du blodförtunnande som Warfarin eller antidiabetiska läkemedel? När begränsar smärtan dig som mest? Vad förväntar du dig av terapin?
0%