Lumbago (ischias)

Lumbago (ischias) är ryggsmärta som orsakas av irritation eller kompression av ischiasnerven (nervus ischiadicus). Det visar sig som svår smärta i nedre delen av ryggen och ett ben, även på natten. Smärtan påverkar vanligtvis endast ett ben och kan förvärras med snabba rörelser eller lång tids sittande samt hosta eller nysningar. I vissa fall kan extremiteten få nedsatt känsel och svagare eller så kan du känna stickningar i extremiteten. Lumbago och dess tecken uppträder plötsligt, och om smärtan kvarstår i flera veckor är medicinsk intervention nödvändig.

Rådgivning via Internet

Vem kan drabbas av lumbago?

De flesta personer som drabbas av ländryggen är i ålderskategorin från 30 till 50 år. En högre sannolikhet för att detta problem uppstår är också under graviditeten på grund av det tryck som den växande livmodern lägger på ischiasnerven. Andra orsaker inkluderar diskbråck och degenerativ artrit i ryggraden.

Lumbago – orsaker till smärta

En  vanlig orsak till ländryggssmärta är diskbråck. Diskar fungerar som ”kuddar” mellan ryggkotor och deras uppgift är att absorbera stötar . Med stigande ålder försvagas de och blir mer sårbara. Diskens geléliknande kärna kan tryckas ut genom den yttre broskringen och pressa på förbipasserande nervrötter. Ungefär 1 av 50 personer får diskbråck någon gång under  sitt liv. Upp till en fjärdedel av dem kan ha tecken som varar i mer än 6 veckor. Naturligt slitage av kotor kan även leda till att ryggmärgen komprimeras. Sådan förträngning, kallad spinal stenos, kan sätta press på ischiasnervens rötter. Spinal stenos är vanligast hos personer över 60 år.

Andra orsaker inkluderar exempelvis muskelspasmer, långvarigt sittande i obekväm ställning, sällan artros hos äldre personer, inflammation i vissa muskler (exempelvis piriformis) eller utveckling av fibrösa sammanväxningar (epidural fibros) i epiduralrummet.

Hur känns smärta i ländryggen?

  • Inflammation i ischiasnerven utlöser en svedande smärta som strålar över skinkorna till den nedre extremiteten ner till tårna
  • Stickningar, svaghet i underbensmusklerna eller känselnedsättning
  • Det förvärras vid plötsliga rörelser, långvarigt sittande eller hosta
  • Många patienter lider av svår smärta i nedre delen av ryggen och ett ben, även på natten

Varför välja miniinvasiva och endoskopiska procedurer för din behandling »

Lumbago förebyggande

Även om du redan har upplevt lumbago kan det inte uteslutas att det återkommer. Du kan alltid vidta åtgärder för att avsevärt minska sannolikheten för att ländryggssmärtan återkommer:

  • Genomför regelbundna övningar
  • Bibehåll en god kroppshållning
  • Lyft tunga föremål med böjda knän
  • Välj en lämplig madrass och kontorsstol, särskilt om du har ett stillasittande arbete (långvarigt sittande är den vanligaste orsaken till diskbråck)

Dessa steg kan hjälpa dig att förebygga problem som kan leda till ryggsmärta till följd av skada på ischiasnerven.

Lumbago behandling

Om ländryggen påverkar dig kan du även få snabb lindring av den initiala smärtan hemma. Det kan vara effektivt att applicera varma eller kalla kompresser i cirka 20 minuter varannan timme. Testa vilken version (varm kompression eller värmedyna, eller kall kompression) som ger dig mer lättnad. Du kan även försöka varva dem.

Kortvarig lindring av smärtan kan också åstadkommas av receptfria smärtstillande läkemedel (exempelvis icke steroida antiinflammatoriska läkemedel eller läkemedel som minskar muskelspänningar). Rådfråga alltid  apotekspersonal om deras användning.

Om smärtan kvarstår, tveka inte att besöka din allmänläkare eller specialist som beslutar om ytterligare lämplig behandling. I mer allvarliga fall kan en läkare rekommendera en medicin (epidural injektion av kortikosteroider) för att minska inflammation i området runt ischiasnerven och för att lindra den akuta smärtan. Om lumbago orsakas av diskbråck , vilket orsakar svår smärta som kvarstår i över fyra eller sex veckor utan någon lindring med injektioner av medicin, kan läkaren besluta om en operation. I så fall avlägsnas en del av disken för att minska trycket på ischiasnerven.

Försök att vara aktiv under behandling av ländryggen om möjligt, eftersom rörelser också kan bidra till att minska inflammation och smärta. Som en del av sjukgymnastik kan din terapeut visa dig hur du försiktigt sträcker ut hamstrings (bakre lårmuskler) och nedre delen av ryggen, och rekommenderar lämpliga övningar som kan hjälpa dig att stabilisera det drabbade området, samt korta promenader.

Lumbagobehandling i EuroPainClinics Sverige börjar med exakt diagnostik av ryggsmärtan under den första undersökningen inklusive en detaljerad historia av alla symtom. Läkaren utför också en uppsättning muskeltester – du kan bli ombedd att t.ex. försöka sitta på huk, gå på hälar eller tår, eller höja benet utan att böja knät. Dessa muskeltester hjälper till att avgöra om ischiasnerven är irriterad och om lumbago är rätt diagnos.

Om det behövs kan din läkare också be dig att genomgå ytterligare undersökning med hjälp av röntgen, särskilt MRI (magnetisk resonanstomografi), för att få mer information om platsen och orsaken till den irriterade ischiasnerven och ryggsmärtan. Exakt bestämning av orsaken till lumbago kan avsevärt underlätta behandlingen.

Behandling i EuroPainClinics Sverige

Diagnosförfaranden:

Miniivasiva procedurer:

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb, utvärderar vårt team av specialister din online-konsultation. Efter utvärdering, kontaktar vi dig med förslag på behandling och lämpligt datum som passar dig.

Gratis e-konsultation online