Ryggsmärta efter kirurgi

Ryggsmärta efter kirurgi FBSS

Har du opererats eller genomgått upprepade ryggmärgsoperationer och ändå kvarstår smärtan eller har till och med ny smärta har dykt upp? Detta kan kallas failed back surgery syndrome (FBSS). Detta är en situation där ryggmärgsoperationen tekniskt och anatomiskt utfördes korrekt, men ändå har patientens ryggsmärtor inte förändrats, har förvärrats eller ny smärta har uppstått. Detta kan inträffa hos upp till 1/3 av de opererade patienterna. Om detta problemet kan påverka dig, ta reda på hur vi kan hjälpa dig.

Behandling av ryggsmärta

Hos EuroPainClinics  i Umeå utför vi neurointerventionella och endoskopiska procedurer som kan tillhandahålla dig effektiv smärtlindring. Du kan när som helst få information om behandlingsmöjligheter genom den kostnadsfria tjänsten E-konsultation.Det är en enkät online som fungerar som underlag för en preliminär medicinsk bedömning, redan innan du besöker vårt kontor, vilket sparar tid och pengar och påskyndar uppläggningen av en behandlingsplan.

Rådgivning via Internet

Vad är orsaken till smärta?

Källan till smärta kan vara epidural fibros, det vill säga bindvävsuppbyggnad i epiduralrummet efter en operation. Det är en patologisk vävnad, ärrbildning.

Beroende på omfattningen bildar de ett kontinuerligt ”nät” och omvandlas gradvis till en tät vävnadsmassa som fyller epiduralutrymmet och skapar vidhäftningar. Epidural fibros irriterar eller komprimerar nervroten eller orsakar förträngning av epiduralutrymmet.

Vilka är orsakerna till FBSS?

  • Ryggradsförträngning
  • Komprimerad nervrot av en skadad disk, recidiv av diskbråck
  • Ärrvävnad vid det kirurgiska snittet
  • Icke tillräckligt borttaget diskbråck eller ett diskfragment lämnat fritt
  • Felaktig diagnostik av ryggsmärta före operationen
  • Felaktigt val av operation för patienten
  • Icke tillräckliga kirurgiska ingrepp och annat

Många gånger får patienterna inte diagnosen FBSS, de vet inte varför deras rygg gör ont och fortsätter att söka efter ytterligare metoder för att lindra smärta, oftast genom att öka mängden smärtstillande medel, rehabilitering och träning.

Vilken behandling ger vi för att hantera ryggsmärtor till följd av FBSS?

För att hantera ryggsmärtor till följd av FBSS genomför vi en högteknologisk endoskopisk procedur som kallas epiduroskopiskt assisterad adhesiolys i epiduralrummet (epiduroskopi) under kontroll av röntgen och speciell minikamera.

Varför välja miniinvasiva och endoskopiska procedurer för din behandling »

Vad är behandlingsförloppet i EuroPainClinics Sverige?

Behandlingen baseras på exakt diagnostik av ryggsmärta, vilket inkluderar flera typer av diagnostiska ingrepp med hjälp av vilka vi lokaliserar och identifierar orsaken – källan till din smärta. Vid behov använder  vi, som en del av en behandlingsplan, en ytterligare terapeutisk process med användning av miniinvasiva och endoskopiska procedurer, inklusive speciella funktionella stabiliseringsövningar. För mer information gå till avsnittet Behandlingsförlopp i EuroPainClinics Sverige.

Behandling

Diagnosförfaranden:

  • Periradikulär terapi (PRT)

Endoskopiska procedurer:

Neuromodulationsbehandling:

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb, utvärderar vårt team av specialister din online-konsultation. Efter utvärdering, kontaktar vi dig med förslag på behandling och lämpligt datum som passar dig.

Gratis e-konsultation online