EPC Sverige

epc-sverige

Välkommen till EuroPainClinics® Sverige!

Det integrerade centrat för endoskopiska och minimalinvasiva procedurer, EuroPainClinics® Sverige, Umeå, är en modern och specialiserad klinisk vårdinrättning för interventionell smärtbehandling, med fokus på att behandla kroniska ryggsmärtor. Vi erbjuder högkvalitativa och innovativa behandlingar, med målet att förbättra våra patienters hälsa, ge dem smärtlindring, minimera användning av läkemedel och möjliggöra en snabb återgång till en aktiv livsstil.

Vi erbjuder en omfattande interventionell diagnos och ett brett urval av innovativa minimalinvasiva och endoskopiska procedurer, som återspeglar aktuella kunskaper inom området för interventionell behandling av smärta, och som regleras av internationella medicinska normer.

Behandlingen ges av ett erfaret, multidisciplinärt team, som består av kunniga medicinska experter, med omfattande klinisk praxis inom endoskopisk ryggkirurgi, ortopedisk kirurgi, allmän kirurgi, neurologi och ett antal andra discipliner. De mer än 2 000 endoskopiska operationerna, som framgångsrikt utförts av våra läkare, bekräftar vår enastående kompetens, professionalism och erfarenhet.

Snabb och enkel tillgång till behandlingar är andra stora bonusar som våra kliniker erbjuder, och vilket gynnar våra patienter, liksom kontinuiteten av poliklinisk vård där den operativa proceduren utförs direkt på kliniken. Ingreppen sker som dagkirurgi, vilket innebär att patienten kan återvända hem samma dag. Vårdinrättningen har den senaste generationen av teknik och instrument.

Behandlingsplanen bestäms individuellt, för var och en av våra patienter, på grundval av en professionell bedömning utifrån kliniska resultat, anamnes och allmän hälsa. Vi säkerställer systematiskt att vi erbjuder en omfattande service, inklusive postoperativ uppföljning och sjukgymnastik.

Den yrkesprofessionella verksamheten av vår klinik baseras på det internationella konceptet EuroPainClinics® kunskapsbas, och garanteras med många år av klinisk praxis, topprankad kompetens hos våra läkare och specialistsjuksköterskor, och med stöd av våra egna forskningsresultat och vetenskapliga arbeten

Vem är en lämplig patient för vår klinik?

Vi är specialiserade på smärtbehandling inom följande områden:

  • Ryggont i området av ländryggen
  • Ryggvärk, från förlust av känslighet till fullständig förlust av rörelse i extremiteten
    • Skadad IV disk
    • Bestående eller nyligen uppkommen smärta efter ryggkirurgi
  • Specifik smärta i thorakala och cervikala ryggraden

EuroPainClinics® Sverige behandlar inte ryggsmärta i samband med onkologiska diagnoser och eventuell allmän smärta i rörelseapparaturen.