Expertis

Den högklassiga nivån av behandling och vård som ges på EuroPainClinics® Sverige säkerställs av vår medicinska personals högprofessionella utbildningar. Det multidisciplinära teamet består av kända läkare, som är specialiserade inom smärtbehandling, anestesiologi och intensivvårdsmedicin, ortopedi, neurologi, neurokirurgi, rehabiliteringsterapi eller psykologi, med omfattande kunskap baserad på mångårig klinisk praxis, forskningsaktiviteter och utländska erfarenheter.

En värdefull tillgång är vårt samarbete med ledande internationella experter, vars omfattande kliniska kompetenser och yrkeserfarenhet ger grund åt innovativa metoder, och nya synsätt på moderna metoder, för interventionell behandling av smärta.

Prioriteten för de medicinska teamen på EuroPainClinics® är att uppnå bästa möjliga hälsotillstånd för våra patienter.

Ett individuellt förhållningssätt, ömsesidigt förtroende, öppen kommunikation och lagarbete, är en integrerad del av en framgångsrik behandling.