Kliniska studier

EuroPainClinics® innovativa tillvägagångssätt inom interventionell smärtbehandling är ett ledande forskningsområde. Syftet är att ge vetenskapliga bidrag till förbättring av medicinska behandlingar, och införa dem i praxis, inom ramen för evidensbaserad medicin (EBM). EBM är till hjälp vid beslut om den mest exakta patientbehandlingen, baserat på den senaste och mest exakta kliniska kunskapen.

Kliniska undersökningar registreras i en internationell databas, ClinicalTrials.gov Research Studies, och U.S. National Institutes of Health.

Studien fokuserar på klinisk forskning av behandlingsmetoder inom periradikulär terapi (PRT).

Studien objektifierar fördelarna av den minimalinvasiva, endoskopiska proceduren, epiduroskopi.

Studien objektifierar fördelarna med den minimalinvasiva, endoskopiska tekniken, Disc FX.

Studien fokuserar på de kliniska behandlingsmetoderna av radiofrekvent termoablation.

Studien objektiverar fördelarna med den minimalinvasiva proceduren, endoskopisk diskektomi.

Genom att delta i kliniska prövningar, bidrar EuroPainClinics® patienter avsevärt till värdefulla projekt med samhällsomfattande påverkan. Studierna är anonyma; personligt dataskydd, integritet och hälsoinformation skyddas fullständigt.