Om EuroPainClinics®

EPC_full_logo_vertical

EuroPainClinics®-gruppen expertövervakar ett antal  europeiska partners och samarbetskliniska vårdinrättningar, med fokus på interventionell smärtbehandling. Alla vårdinrättningarna ger högspecialiserad vård med hjälp av EuroPainClinics’® kunskapsbas, för att hjälpa patienter till att uppnå optimal hälsostatus- lindring från smärta, minskad medicinering och en snabb återgång till en aktiv livsstil.

EuroPainClinics® har uppnått utmärkta långsiktiga kliniska resultat tack vare den permanenta tillämpningen av innovativa medicinska rön. Dessa använder vi i metoder och behandlingsrutiner, och i klinisk praxis. Vårt synsätt går hand i hand med de värderingar som förklarar den exceptionella ställningen som EuroPainClinics® har inom interventionell smärtbehandling i Europa och internationellt sett.

Professionalitet

Innovation

Precision

Perfektion

Det huvudsakliga målet och åtagandet för EuroPainClinics® vision är att ge en högkvalitativ, säker och effektiv, omfattande behandling, som backas upp av kunskap inom evidensbaserad medicin, och stödjs av beprövade vetenskapliga metoder och förfaranden, vilket innebär de mest effektiva förmånerna för våra patienters hälsa.

Smärtlindring är vårt uppdrag.