Socialt ansvar

Tiny Wave Rolling into the Bay

EuroPainClinics® återspeglar tanken om socialt ansvar som en integrerad del av strategin för ett hälsosamt och transparent samhälle.

Inom verksamheten respekteras de globala principerna för ekologi och miljösynsätt. Samarbete sker med certifierade globala tillverkare av kvalitetsprodukter, och det sker noggrann övervakning, samt utvärdering, av produkternas effektiva användning. När val av medicinsk apparatur och instrument sker, synas sammansättningen av materialen för att säkerställa att de är vänliga mot både människor och miljö.

Framgångsrika, förebyggande program utvecklas, och smärta bekämpas i form av ett storskaligt främjande av en hälsosam och aktiv livsstil. Principerna, för att främja fysisk kondition och mental motståndskraft, hyllas och bemästras, som de viktigaste aspekterna för ett kvalitativt och fullvärdigt liv åt alla.

Inom ramen för EPC Pro Health Team ges ett betydande stöd åt representanter för ett antal amatör – och heltidsidrottare från olika idrottsgrenar, och deltar själv, med ett långtidsåtagande, i ett brett spektrum av sporter, gemenskaper, sociala aktiviteter och evenemang.