Experter

En internationellt certifierad specialist inom anestesiologi och intensivvårdsmedicin, och ledande specialist inom interventionell smärtbehandling med fokus på minimalinvasiva och endoskopiska procedurer. Dr. Waléns värdefulla åsikter och praktiska, kliniska erfarenhet används på EuroPainClinics®.

Läs mer

walen

Lars Walén, M.D.

Specialist inom smärtlindring

Róbert Rapčan, MD, FIPP, certifierad specialist inom interventionell smärtbehandling. En av Europas ledande specialister inom smärtbehandling med hjälp av särskilda interventionstekniker. Han är den medicinska chefen som övervakar Europas alla EuroPainClinics®.

Läs mer

rapcan

Robert Rapčan, M.D.

Specialist inom smärtlindring

Dr. Georg Michael Hess, M.D., är en internationell specialist inom ortopedisk kirurgi och interventionell smärtbehandling. Sedan januari 2016 innehar Dr. Hess ämbetet som medicinsk direktör i teamet hos EuroPainClinics®.

Läs mer

hess

Michael Hess, M.D.

Ryggkirurg

Dr Anthony Hammond MD, FRCP, är en reumatolog och specialist inom interventionell smärtbehandling, samt en internationell expert och konsult. Dr. Hammonds forskning och utbildning, tillsammans med hans omfattande kliniska erfarenhet, gör honom till en väldigt viktig medarbetare i det medicinska teamet hos EuroPainClinics®.

Läs mer

hammond

Anthony Hammond, M.D.

Specialist inom smärtlindring