Anthony Hammond, M.D., FRCP

Dr. Anthony Hammond, MD, FRCP

Dr Anthony Hammond MD, FRCP, är en reumatolog och specialist inom interventionell smärtbehandling, samt en internationell expert och konsult. Dr. Hammonds forskning och utbildning, tillsammans med hans omfattande kliniska erfarenhet, gör honom till en väldigt viktig medarbetare i det medicinska teamet hos EuroPainClinics®. Hans expertis hjälper utvecklingen av procedurer för interventionell smärtbehandling med användning av minimalinvasiva, endoskopiska tekniker. Dr. Hammond är ordförande för Kent Institute of Medicine and Surgery (KIMS Sjukhus) i Kent, Storbritannien. Han arbetar även som konsult och reumatolog vid Horder Centre of Arthitis, Crowborough, Storbritannien.

MEDICINSK UTBILDNNG & KARRIÄRHISTORIK

Dr Anthony Hammond har examen från den medicinska fakulteten vid University of Edinburgh. Därefter arbetade han på Frenchay Hospital och Ham Green Hospital i Bristol, Royal United Hospital och Royal National Hospital for Rheumatic Diseases i Bath och på Whipps Cross Hospital i London. År 1991 disputerade han sin doktorsexamen vid University of Edinburgh med avhandlingen ”Abnormalities of Immune Complex Processing in Systemic Lupus Erythematosus.” Detta föregicks av en treårig forskningsperiod, som finansierades av ARC Junior Research Fellowship vid Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital i London. 1992 uppnådde Dr Hammonds sin specialinriktning inom allmänmedicin och reumatologi vid Barts Hospital i London. Samma år utsågs han till konsult på Maidstone Hospital, en position han innehade fram tills 2011. Föregående år utnämndes Dr. Hammond till seniorkonsult och chef för den reumatologiska avdelningen, samtidigt som han fortsatt sin utbildning och forskning. 2011 blev han en av grundarna till den oberoende vårdinrättningen Kent Institute of Medicine and Surgery (KIMS), där han för närvarande är styrelseordförande. Dr. Hammond är involverad i forskning med biologisk immunterapi mot ledgångsreumatism och ledinflammation. Dessutom har hans intresseområden under de senaste tio åren också inkluderat interventionell smärtbehandling. Inom detta område specialiserar han sig främst på diagnostik och avancerade minimalinvasiva, endoskopiska tekniker för smärtlindring. Primärt med fokus på ryggsmärta, inklusive ischias och diskbråck. Dessa tekniker inkluderar poliklinisk perkutan och endoskopisk dekompression, samt endoskopisk diskektomi. Dr. Hammond har erfarenhet med behandling av pisksnärtssyndrom, karpaltunnelsyndrom, komplexa ryggmärgssyndrom, behandling av leder och mjuka vävnader, och andra tillstånd.

YRKESPROFESSIONELLA MEDLEMSKAP

Dr Hammonds internationella anseende exemplifieras av hans aktiva medlemskap i ett antal viktiga institutioner, föreningar och organisationer. Han är medlem av Spinal Intervention Society (SIS) Europa, Mellanöstern och Asien, samt handledare för SIS tekniska kurser. Han är även handledare på utbildningar inom interventionella tekniker hos London Pain Forum, Birmingham Pain Course, Aberdeen University Pain Course och andra. Han är grundande medlem av London Pain Forum och medlem av Royal Society of Medicine. 1996 valdes han till den prestigefyllda positionen Fellow of the Royal College (FRCP) av Royal Medical College. Dr Hammond är även medlem av British Medical Association, The British Society for Rheumatology, The Royal Society of Medicine, the Independent Doctors Federations och andra.

FORSKNING OCH PUBLIKATIONER

Under sin yrkeskarriär har Dr. Hammond även ägnat sig åt publiceringsverksamhet. Han är författare och medförfattare till ett flertal artiklar, studier, rapporter och andra publikationer, av brittiska och internationella tidskrifter. Dessa har främst fokuserat på behandling av reumatiska sjukdomar och effektiva ryggkirurgiska tekniker. Forskning inom fälten reumatologi och interventionell smärtbehandling har varit en integrerad del av Dr. Hammonds professionella liv, allt sedan han påbörjade sina studier. Vid sidan av den egna forskningen sitter han även med i ett antal vetenskapliga institutioner och kommittéer. Han är medordförande i British Pain Society Interventional Pain Management Specialist Interest Group. Sedan 2008 har han varit chef för forskning och en medlem av organisationen Alloksys Life Science vetenskapliga råd. Där man undersöker möjligheten med att använda alkaliska fosfater vid behandling av reumatiska sjukdomar. Han deltar aktivt i kliniska studier som avser biologisk behandling av reumatiska sjukdomar, bestående TNF-hämmare, anti-T-cellterapi, anti-B-cellterapi och senast, DMARD injektionsbehandling av osteoartrit. Dr. Hammond bjuds regelbundet in som gästtalare, för deltagande i kongresser och symposier, både nationellt och internationellt. Som professionell instruktör är han handledare för en serie utbildningsprogram. Han tillämpar även sin erfarenhet inom företagsledningen, för närvarande i rollen som ordförande vid KIMS Hospital. Under de senaste åren har han varit en kommittémedlem och medlem av forskningsgruppen vid British Pain Society Interventional Pain Management Special Interest Group. Dessutom var han ordförande i Kent and Medway Rheumatology Steering Group, där han satte upp en strategi för reumatologisk praxis i Kent och Medway, utifrån biologisk behandling av reumatoid artrit.

PRIVATLIV

Dr Anthony Hammond är gift och har två barn. Han bor med sin familj i England. När tiden tillåter, fokuserar han på sina fritidsintressen såsom tennis, skidåkning och motorsport.