Georg Michael Hess, M.D.

doc02

Dr. Georg Michael Hess, M.D., är en internationell specialist inom ortopedisk kirurgi och interventionell smärtbehandling. Sedan januari 2016 innehar Dr. Hess ämbetet som medicinsk direktör i teamet hos EuroPainClinics®, där han är en inflytelserik medarbetare i det tvärvetenskapliga teamet. Hans färdigheter inom fälten minimalinvasiv och endoskopisk ryggkirurgi berikar den omfattande kunskapsbasen för innovativa och praktiska metoder vid smärtlindring.

Dr Hess är aktivt engagerad med att implementera EuroPainClinics® tekniker och metoder inom utbildningsprogram för specialister på associerade kliniker och deras införande i klinisk praxis. Som instruktör inom ortopedisk kirurgi och avancerade minimalinvasiva tekniker är han främst verksam på internationella medicinska avdelningar, för närvarande också på specialinriktade arbetsplatser i Košice och Bratislava, Slovakien.

MEDICINSK UTBILDNNG & KARRIÄRHISTORIK

Dr Hess studerade vid universitet i Ulm och medicinska fakulteten på Heinrich Heine-universitetet i Düsseldorf. Efter examen började han arbeta som AT-läkare på Marienkrankenhaus ortopediska klinik i Düsseldorf. Vidare arbetade han som AT-läkare inom traumatologi och ortopedisk kirurgi vid Centre for Bone and Joint Surgery på Gut kliniken i St. Moritz, Schweiz. Han avslutade sin tjänst som ST-läkare på Centre for Spine Treatment på Orthopödische Klinik i München. Där utnämndes han också till personalchef år 2001, efter att ha avslutat en praktikplats inom ryggkirurgi och interventionell radiologi på l’Hôpital Saint-François d’Assise University Hospital i Quebec, Kanada. Från 2003 fokuserade Dr. Hess på en privatpraktik. Som privatkonsult arbetade han vid ortopedisk kirurgi-kliniken i München (OCM, Orthopödische Surgery München) och den privata, internationella Beta Klinik i Bonn, där han särskilt fokuserade på området för minimalinvasiv kirurgi och interventionell behandling av ryggsmärta. I mer än tio år har Dr. Hess specialiserat sig på avancerade endoskopiska ingrepp i ryggraden, där han förvärvat förstklassiga erfarenheter av olika tekniska och terapeutiska förfaranden: endoskopisk diskektomi, intradiscal terapi, radiofrekvent denervering, vertebroplastik och andra. I sin praktik koncentrerar han också på injicerbar behandling i cervix, thorax och ländryggen, inklusive termoterapi av facettleder och diskar.

PROFESSIONELLA MEDLEMSKAP

Dr Hess är medlem av många internationella organisationer och institutioner, som fokuserar på interventionell och kirurgisk behandling av ryggraden. Från 2006 till 2015 var han ordförande i German Interventional Spine Society. Han är medlem av German Spine Society, medlem av British Pain Society och en av grundarna av World Federation of Minimal Invasive Spine Surgery and Techniques Societies. Sedan 2003 har han vart huvudinstruktör för Master Instructor i USA och Europa och medarrangör av Europeiska SIS seminarier i Amsterdam, Nederländerna.

FORSKNING & PUBLIKATIONER

Dr Hess berikar sin medicinska karriär med olika yrkesprofessionella aktiviteter. Som en internationell kirurg delar han regelbundet med sig av sin expertis på prestigefyllda symposier, pedagogiska seminarier och medicinska institutioner, både nationellt och internationellt. Han är en aktiv deltagare i medicinska kongresser och seminarier (SIS, EFFORT, SIS European Congress, PRC, ISMISS och andra). Han är författare till mer än hundra expertpresentationer och föreläsningar. Dr. Hess delar med sig av sin erfarenhet som oberoende författare eller medförfattare till ett flertal artiklar och studier i Europa och världens experttidskrifter. Dr Hess är recensent för kolumnen ”Spine” i den prestigefyllda, specialinriktade internationella tidskriften, Pain.

PRIVATLIV

Dr Hess ägnar mestadels fritiden med sin familj och åt sportaktiviteter.