Lars Walén, M.D.

doc

Lars Walén, M.D., är Chef för EuroPainClinic® Sverige, Umeå. En internationellt certifierad specialist inom anestesiologi och intensivvårdsmedicin, och ledande specialist inom interventionell smärtbehandling med fokus på minimalinvasiva och endoskopiska procedurer. Dr. Waléns värdefulla åsikter och praktiska, kliniska erfarenhet används på EuroPainClinics® för att implementera system för optimala operativa förfaranden i daglig praxis. Han fungerar som en internationell konsult åt tvärvetenskapliga, medicinska team vid svåra och komplicerade medicinska fall som är associerade med kronisk ryggsmärta. Dr. Walén tillhör en grupp av ledande experter inom smärtlindring som använder interventionella tekniker med vägledning av röntgen och ultraljud. Han har en magisterexamen inom ultraljudsstyrd regional anestesi och smärtlindringsteknik.

KARRIÄRHISTORIK & MEDICINSK UTBILDNNG

Dr. Walén är certifierad anestesiolog, intensivist och specialist inom behandling av smärta i Sverige, Norge och Storbritannien. Efter avslutande medicinska studier arbetade han som AT-läkare och biträdande konsult vid ett antal kliniska inrättningar i Sverige (Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Sunderby sjukhus, Luleå). Hans intensiva, specialinriktade doktorandutbildning inom interventionell smärtbehandling, regional anestesi och nervblockad samt pediatrisk anestesi och intensivvård slutfördes i Sverige, Danmark, USA och Storbritannien. Sedan 2007 har Dr. Lars Walén arbetat på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där, han som en ledande anestesiolog, innehar en av de högsta positionerna i den operativa enheten för centralortopedi. Inom området för interventionell smärtbehandling fokuserar han sin kompetens på behandlingsmetoder och tekniker med minimalinvasiva och endoskopiska procedurer. Mellan 2008 och 2009 koncentrerade Dr. Walén sig på anestesi vid fullständig kirurgisk ersättning av knä- och höftleder, ryggkirurgi och allmän kirurgi vid Shepton Mallet NHS Treatment Centre, UK.

PROFESSIONELLT MEDLEMSKAP

Dr. Walén är en aktiv medlem i flera internationella organisationer och institutioner: den svenska föreningen för anestesi och intensivvård (the Swedish Association of Anaesthesia and Intensive Care (SFAI)), Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) och European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy (ESRA).

FORSKNING & PUBLIKATIONER

Vid sidan av sin medicinska yrkesroll är Dr Walén dedicerad åt forskning och en omfattande utbildningsverksamhet. Han är en regelbunden deltagare vid många internationella kongresser, symposier och seminarier, där han också är en aktiv föreläsare. Han utökar kontinuerligt sitt intresse inom området regional anestesi med fokus på ultraljudsstyrd nervblockad.

PRIVATLIV

Dr Walén njuter av att spendera tid med sina barn. Han ägnar också sin fritid åt sport och friluftsliv.