Róbert Rapčan M.D., FIPP

doc

Róbert Rapčan, MD, FIPP, certifierad specialist inom interventionell smärtbehandling. En av Europas ledande specialister inom smärtbehandling med hjälp av särskilda interventionstekniker. Han är den medicinska chefen som övervakar Europas alla EuroPainClinics®. Dr. Rapčan är drivkraften bakom införandet av innovativa, terapeutiska metoder och tekniker, särskilda metoder, och de modernaste, medicinska teknikerna av klinisk praxis hos EuroPainClinics®. Som förespråkare av de mest moderna diagnostiska och terapeutiska interventionerna deltar han aktivt i utformningen av EuroPainClinics® visioner och strategier, och upprätthåller dess anmärkningsvärda rykte både nationellt och internationellt.

Vid International Congress of the World Institute of Pain (WIP) som hölls i slutet av maj 2016 utnämndes Dr. Rapčan till den prestigefyllda positionen som examinator av det internationella FIPP-testet för interventionell behandling av smärta. Samtidigt är han den första innehavaren av FIPP-certifieringen (Fellow of Interventional Pain Practice) i Slovakien och Tjeckien.

MEDICINSK UTBILDNNG & KARRIÄRHISTORIK

Dr. Rapčans yrkeskarriär har ett nära samband med hans mångåriga erfarenhet i ett flertal ledande europeiska medicinska kliniker, där han innehaft ett antal nyckelpositioner. Med sin djupgående expertis har han också varit aktivt involverad i utvecklingen av områdena interventionell smärtbehandling och intensivvårdsmedicin. Förutom hans verksamhetsområde på EuroPainClinics® har Dr Rapčan varit konsult på avdelningen för intensivvård vid Hudiksvalls sjukhus i Sverige sedan 2010. Från 2005 till 2010 tjänstgjorde han som chef för hantering av anestesi och smärtbehandling på Shepton Mallet Treatment Centre i Storbritannien. I denna roll tillämpade han sin kompetens inom området klinisk behandling. Efter att ha utnämnts till medicinsk chef för Shepton Mallet Treatment Centre i 2008 var Dr Rapčan ansvarig för utformningen och genomförandet av integrerade vårdkedjor. Utbildningen av hans specialiserade teoretiska och praktiska kunskaper kan delvis tillskrivas den tid han tillbringade i Sverige, där han från 2000 till 2005 arbetade som konsult på avdelningen för intensivvård vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Dr. Rapčan avslutade sin läkarexamen vid den medicinska fakulteten i Martin, Slovakien, 1993. Efter sin examen arbetade han som AT-läkare på avdelningen för intensivvård vid St. Jacobs Hospital i Bardejov, där han 1998 avslutade sin specialistutbildning inom anestesiologi och intensivvård. Han har också slutfört ett antal studieprogram och praktikplatser, vid University Hospital of Pittsburgh och Vienna General Hospital (AKH).

PROFESSIONELLA MEDLEMSKAP

Dr Rapčan, MD, FIPP, är grundare och ordförande av Slovak Society for Interventional Pain Management (SIA). Han är en aktiv medlem i ett flertal nationella och internationella föreningar och institutioner, såsom International Spine Intervention Society (SIS), the World Institute of Pain, the International Neuromodulation Society, the Slovak Society for Studying and Treating Pain (SSSLB), och Polish Society for Interventional Treatment of Pain.

FORSKNING, PUBLIKATIONER & YRKESVERKSAMHET

Dr. Rapčan är författare / medförfattare av mer än 20 professionella och vetenskapliga artiklar, som publicerats i nationella och internationella vetenskapliga tidskrifter. Han bidrar regelbundet med expertutlåtanden och recensioner, inom ämnena intensivmedicin och smärtlindring, i yrkesprofessionella tidskrifter. Han deltar vid många nationella och internationella kongresser och symposier, i rollen som både arrangör och aktiv talare. Dr. Rapčan är recensent för den specialinriktade tidskriften, Pain Ukraine.

PRIVATLIV

På fritiden ägnar Dr. Rapčan sin tid åt familjen. När han har chansen återvänder han med glatt hjärta till sina favoritsporter, särskilt löpning, cykling, triathlon och kampsport.