Endoskopisk diskektomi

Endoskopisk diskektomi är en minimalinvasiv procedur som utförs på poliklinisk basis (patienten kan återvända hem samma dag). Den utförs vanligtvis på patienter där kroniska ryggsmärtor orsakas av intervertebrala diskbråck. Ryggont kan manifesteras i nivåer från dålig känslighet i lemmen till full orörlighet av den. Dessa patienter gynnas oftast inte av periradikulär terapi (PRT) på lång sikt, och deras MRT-fynd förblir onormala även efter konventionella ingrepp. Under vägledning med röntgen införs en särskild nål genom den naturliga anatomiska öppningen i ryggraden för att skapa en arbetskanal (vanligtvis lateralt genom den intervertebrala foramen), och därefter införs endoskopet, samt instrument. Endoskopet gör det möjligt att visualisera diskbråcket och dess effekt på nervroten. Därefter avlägsnas diskens skadade del och en laser- eller radiofrekvent sond används för att försegla det skadade området. Målet är att minska risken för återfall, eller framfall, och att eliminera patologiska neurala strukturer inom och utanför den disk som orsakar smärta. Tiden för det kirurgiska ingreppet varierar mellan 40-90 minuter. Det kirurgiska ingreppet sker under allmän bedövning eller lokalbedövning. Till skillnad från klassiska , kirurgiska ingrepp uppstår endast minimala skador på ben och muskler. En annan fördel med denna teknik är snabbare återhämtning och återgång till ett aktivt liv.