Nervrotsblockad

Lokalbedövning injiceras i närheten av ryggradsnerver för att se om nerverna är orsaken till smärtan. Den aktiva substansen fungerar även mot nervinflammation och kan därmed lindra eller till och med eliminera smärta.