Intradiskal behandling av disk med posterior denervering

Ett innovativt system som möjliggör en säker och effektiv metod för att nå en skadad disk utan att skada omgivande strukturer. Denna metod är ett alternativ för de patienter som inte har uppnått förbättring med hjälp av konventionell behandling och ännu inte är redo för en större operation. Det är en minimalinvasiv procedur, och dess huvudsakliga fördel är faktumet att patienten kan gå hem samma dag (den utförs på poliklinisk basis). Förfarandet består av tre faser. I den första fasen punkteras disken med en speciell nål, som fungerar som en arbetskanal. Denna nål används för att avlägsna en del av den degenererade inre vävnaden. Genom att sedan använda en radiofrekvent sond förseglas disken, för att minimera risk för upprepade diskbråck. I det sista steget förstörs de patologiska nerverna i diskens bakre del med användning av radiofrekvent ablation.