Epidural adhesiolysis med pulsad radiofrekvens (RF) dorsalrotsganglion (DRG)

Denna nya teknologi används för att utföra enskild neuromodulerande behandling av nervvävnad genom pulsad radiofrekvens (PRF) hos patienter med kronisk radikulär (rot) ryggvärk. PRF behandling involverar applicering av mild värme (ca 42° C) och en intermittent ström till smärtans källa: det dorsala rotganglionet eller annan del av nervroten. Detta resulterar i att den irriterade nerven desensibiliseras och avbryter känslan av smärta eller minskar uppfattningen om dess intensitet. Katetern förs in i epiduralrummet genom den naturliga, anatomiska öppningen i den sakrala regionen (sakralkanalen). Ingrepp som genomförs med hjälp av Epi Flex Navigator-katetern sker under konstant vägledning med röntgengenomlysning. Det är också möjligt att administrera läkemedel med enheten, genom dess infusionssystem, till punkten för smärta.