Pulsad radiofrekvens

Proceduren för applicering av pulsad radiofrekvens är lik den för radiofrekvent ablation. Skillnaden är att energin levereras periodvis till elektroden. Detta gör att temperaturen är lägre (42-45°C), vilket minimerar nervskada och ändå effektivt blockerar smärtsignalerna. När energin från pulsad radiofrekvens appliceras direkt på nerven, påverkas endast den del av nerven som ansvarar för att sända smärtsignaler.