Fördelar för patienten

Fördelarna med minimalinvasiva och endoskopiska procedurer

Minimalinvasiva ingrepp har avsevärda fördelar för patienten, jämfört med konventionella ISMISS(1) operationer:

  • minskad risk för nervskada
  • minskad bildning av epidural fibros
  • snabbare återhämtning och återgång till arbete
  • minimerad risk för infektion
  • mindre kirurgiska snitt och kirurgiska trauma

Alla procedurer baseras på resultat inom evidensbaserad medicin (EBM), och regleras av de internationella normerna som fastställts av SIS (Spine Intervention Society).

I detta sammanhang är vi i den positionen att

  • inte varje patient är lämplig för denna typ av behandling,
  • inte varje patient kommer känna samma smärtlindring,
  • en minimalinvasiv operation är inte den bästa metoden för varje patient.

Den specifika behandlingen bestäms därför individuellt, för varje enskild patient, på basis av en tvärvetenskaplig, medicinsk bedömning.

 

(1)ISMISS International Society for Minimal Intervention i ryggradskirurgi - International Society for minimalinvasiv ryggkirurgi, enligt “Riktlinjer för endoskopisk Spinal Surgery”, som godkändes av kommittén ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com