Jaroslav Hudák M.D.

Jaroslav Hudák M.D.

Dr. Jaroslav Hudák är en certifierad specialist inom anestesi och intensiv vård med internationell erfarenhet. Dr Hudák har under sin karriär arbetat vid flera europeiska länder och har samlat sin erfarenhet på ett flertal olika sjukhus. Sedan 2018 har dr. Hudak arbetat på Norrlands Universitets Sjukhus (NUS) i Umeå där han fortsätter utveckla sina kunskaper inom smärtmedicin, anestesi och intensivvård. Han har också arbetat som COVID-19-konsult vid ett antal kliniska inrättningar i Sverige.

Tidigare har han arbetat på akutmottagning där han träffat många  smärtpatienter och kunnat erbjuda smärtlindring i form av ultraljudsstyrd regionalanestesi och farmakologisk behandling.

För närvarande arbetar han mest med cancerpatienter, akuta inneliggande smärtpatienter samt komplexa patienter med kroniska ryggsmärtor med accentuerad smärtproblematik på Smärtcentrum i NUS. 

Professionellt Liv

Dr. Hudák är en medlem i flera internationella organisationer och institutioner: den svenska föreningen för anestesi och intensivvård (the Swedish Association of Anaesthesia and Intensive Care (SFAI)), Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) och The European Pain Federation (EFIC), non-profit organisation representing healthcare professionas in the fields of pain management and pain sience.

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär
[epcnotify]