Tillstånd av smärta

typy-bolesti

Halskotpelaren

Smärta som kommer från facettleder
Facettleder är små leder mellan kotorna. De möjliggör vridning och böjning av vår ryggrad. Symptom som härstammar från facettleder i det cervikala området inkluderar smärta i nackområdet, huvudvärk, smärta i skuldrorna, smärta ovanför och i skulderblad, och även smärta i de övre extremiteterna. Halsrörelse är begränsad, smärtan förvärras med en bakåt böj och förbättras något med en framåt böj.

För att bekräfta att facettlederna är den verkliga källan till smärtan, är det nödvändigt att utföra den så kallade diagnostiska mediala grenblocken som innerverar facettlederna. Under denna procedur administreras bedövningsmedel i närheten av dessa nerver. Om smärtan lindras betydande efter proceduren, kan vi fortsätta med en behandling som erbjuder en mer långsiktig effekt – radiofrekvent ablation av dessa nerver. I denna procedur appliceras värme till respektive nerv och stör således deras förmåga till att bära smärtsignaler till hjärnan.

Diagnostiska procedurer:

Medialt grenblock

Terapeutiska procedurer:

Termisk radiofrekvent ablation

 

Smärta som kommer från disken
De intervertebrala fibrobroskskivorna eller diskarna är flexibla kuddar som är belägna mellan enskilda kotor. De gör att man kan böja och vrida på ryggraden. Om disken är skadad, trycker den inre delen sig utåt och kan irritera spinalnerver. Smärta som kommer från diskarna är normalt kopplad till aktiviteter som ökar trycket på dess inre del, t.ex. långvarig sittande kroppshållning, särskilt i en långvarigt framåtböjd position. Frekventa förändringar av kroppshållning kan leda till partiell smärtlindring.

För att bekräfta diagnosen så används ett test som kallas provokation diskografi. Under denna procedur administreras ett kontrastfärgämne till den drabbade disken som visar diskens struktur, och som även gör det möjligt för oss att provocera fram smärta i patientens kropp. Den kan följas upp med intradiskal elektrotermisk terapi, d.v.s. applicering av värme till den skadade diskens vävnad med hjälp av en särskild nål.

Diagnostiska procedurer:

Provokations diskografi

Terapeutiska procedurer:

Termisk radiofrekvent ablation

 

Smärta som orsakas av irriterad nervrot
Smärta som manifesterar sig i området runt armen kommer från cervikala nerver. Smärtupplevelsen kan stråla ut över axlarna mot fingrarna. Det är inte ovanligt med en kombination av smärta i nacke och armar. Behandlingsalternativen inkluderar en injektion i det epidurala området av de skadade nerverna eller en riktade injektion till den faktiskt skadade nervens kanal. Ett annat behandlingsalternativ är pulsad radiofrekvensterapi – applicering av måttlig värme och periodisk elektrisk ström.

Diagnostiska procedurer:

Nervrotsblock

Terapeutiska procedurer:

Pulsad radiofrekvens

Bröstrygg

Smärta som kommer från facettleder
Smärtan är lokaliserad i den övre och mellersta delen av ryggen, med möjlig strålning mot bröstkorg eller revben. Den är dov, djup, svår att beskriva. Att böja sig framåt, som för att knyta sina skosnören, förvärrar den. Morgonstelhet är ganska vanligt, och även smärta längs sidorna på ryggen som kan åtföljas av muskelspasmer.

För att bekräfta att facettlederna är den verkliga källan till smärtan, är det nödvändigt att utföra den så kallade diagnostiska mediala grenblocken. Under denna procedur administreras bedövningsmedel till närheten av dessa nerver. Vid betydande lindring av smärta efter proceduren, kan vi fortsätta med en behandling som erbjuder en mer långsiktig effekt – radiofrekvent ablation av dessa nerver. Den här proceduren applicerar värme till respektive nerver, och stör således deras förmåga till att bära smärtsignaler till hjärnan.

Diagnostiska procedurer:

Medial grenblock

Terapeutiska procedurer:

Termisk radiofrekvent ablation

 

Smärta som kommer från disken
De intervertebrala fibrobroskskivorna eller diskarna är flexibla kuddar som är belägna mellan enskilda kotor. De gör det möjligt för oss att böja och vrida på ryggraden. Om disken är skadad, pressar den inre delen sig utåt och kan irritera spinalnerver. Smärtan som kommer från disken är oftast kopplad till aktiviteter som ökar trycket på dess inre del, t.ex. att sitta, böja sig framåt, hosta eller nysa. Diskogenisk smärta kan åtföljas av bensmärta som orsakas av irritation av omgivande nerver, särskilt när man sitter, reser sig upp eller promenerar. Ryggsmärtan är generellt permanent, från dag till dag, i motsats till rotsmärta som förändrar sin karaktär.

För att bekräfta diagnosen, används ett test som kallas provokation diskografi. Under denna procedur administreras ett kontrastfärgämne till den drabbade disken som visar diskens struktur och gör det möjligt för oss att provocera fram smärta i patientens kropp. Den kan följas upp med intradiskal elektrotermisk terapi, d.v.s. applicering av värme i den skadade diskens vävnad med hjälp av en särskild nål.

Diagnostiska procedurer:

Provokations diskografi

Terapeutiska procedurer:

Termisk radiofrekvent ablation

 

Smärta orsakad av irriterad nervrot
Smärta som härstammar från nerver i området kring ländryggen strålar normalt så långt som nedanför knäet. Ryggsmärtan kan vara lokaliserad mellan de sista revbenen och ovanför ischiasnervens muskel. Det är även vanligt med smärtor i rygg och ben, med tanke på den folkliga benämningen “ischias”, är bensmärtan större än ryggsmärtan. Behandlingsalternativen omfattar en injektion i det epidurala området i närheten av de skadade nerverna eller en riktad injektion i den faktiskt skadade nervens kanal. Ett annat behandlingsalternativ är pulsad radiofrekvent terapi – applicering av måttlig värme och periodisk elektrisk ström.

Diagnostiska procedurer:

Nervrotsblock

Terapeutiska procedurer:

Pulsad radiofrekvens

Ländrygg

Smärta som kommer från facettleder
Smärtan kommer från den nedre ryggens område och kan stråla ut mot bakdel, ljumske och ben, oftast inte längre ner än till knäet. Smärtan är dov, djup och svår att beskriva. Den förvärras av att man böjer sig bakåt eller i sidled. Vanligtvis påverkas den inte av att man böjer sig framåt. Symptomen förvärras med långvarigt sittande eller stående. Måttlig motion kan lindra smärtan. Morgonstelhet är ganska vanligt, och även smärta längs sidorna på ryggen som kan åtföljas av muskelspasmer.

För att bekräfta att facettlederna är den verkliga källan till smärta, är det nödvändigt att utföra den så kallade diagnostiska mediala grenblocken. Under denna procedur administreras bedövningsmedel till närheten av dessa nerver. Om smärtan lindras betydande efter proceduren, kan vi fortsätta med en behandling som erbjuder en mer långsiktig effekt – radiofrekvent ablation av dessa nerver. I den här proceduren appliceras värme till respektive nerver och stör således deras förmåga till att bära smärtsignaler till hjärnan.

Diagnostiska procedurer:

Medialt grenblock

Terapeutiska procedurer:

Termisk radiofrekvent ablation

 

Smärta som kommer från disken
De intervertebral fibrobroskskivorna eller diskarna är flexibla kuddar som är belägna mellan enskilda kotor. De gör det möjligt för oss att böja och vrida på ryggraden. Om disken är skadad, pressar den inre delen sig utåt och kan irritera spinalnerver. Smärtan som kommer från disken är oftast kopplad till aktiviteter som ökar trycket på dess inre del, t.ex. att sitta, böja sig framåt, hosta eller nysa. Diskogenisk smärta kan åtföljas av bensmärta som orsakas av att omgivande nerver irriteras, särskilt när man sitter, ställer sig upp eller promenerar. Ryggsmärtan är normalt permanent, från dag till dag, i motsats till rotsmärta som förändrar sin karaktär.

För att bekräfta diagnosen, används ett test som kallas provokation diskografi. Under denna procedur administreras ett kontrastfärgämne till den drabbade disken som visar diskens struktur och gör det möjligt för oss att även provocera fram smärta i patientens kropp. Den kan följas upp med intradiskal elektrotermisk terapi, d.v.s. applicering av värme till den skadade diskens vävnad med hjälp av en särskild nål.

Diagnostiska procedurer:

Provokativ diskografi

Terapeutiska procedurer:

Disc FX

Termisk radiofrekvent ablation

Epiduroskopi

 

Smärta som orsakas av nervrotsirritation
Smärta som härstammar från nerver i ländryggens område, strålar normalt så långt som nedanför knäet. Ryggsmärtan kan vara lokaliserad mellan de sista revbenen och ovanför ischiasnervens muskel. Det är även vanligt med smärtor i rygg och ben, med tanke på det som i folkmun kallas “ischias”, är bensmärtor större än ryggsmärtor. Behandlingsalternativen inkluderar en injektion i det epidurala området av de skadade nerverna eller en riktad injektion i den faktiskt skadade nervens kanal. Ett annat behandlingsalternativ är pulsad radiofrekvent terapi – applicering av måttlig värme och periodisk elektrisk ström.

Diagnostiska procedurer:

Nervrotsblockad

Terapeutiska procedurer:

Pulsad radiofrekvens

Epiduroskopi

 

Smärta som kommer från sakroiliakaleden
Sakroiliakaleden (eller SI-leden) är ett separat problem i samband med smärta i nedre ryggen. Denna led kopplar samman de sakrala benen och bäckenbenen. Smärtan förvärras när man sitter, böjer sig framåt, eller sitter under en lång tid som t.ex. bilpassagerare. Att stå upp eller promenera kan resultera i smärtlindring. Smärtan är oftast lokaliserad i ledens bakre del och i den centrala delen av bakdelen, och den kan stråla ut mot ljumske, lårets bakre del och ibland även så långt som nedanför knäet. Den orsakas ofta av att man lyfter ett tungt föremål medan man är lite roterad eller när trampar fel på en trottoarkant.

För att identifiera denna typ av smärta, injiceras ett bedövningsmedel och antiinflammatoriskt läkemedel i leden. Rekommenderade terapeutiska procedurer är radiofrekvent ablation av nerven som sänder information till leden.

Diagnostiska procedurer:

Block av SI-led

Denna blockering utförs genom att administrera lokalbedövning för att bekräfta eller utesluta möjligheten till att det sakroiliakaleden som är källan till smärttillståndet. Det är framför allt ett diagnostiskt test, där smärtlindring beror på varaktigheten av bedövningsmedlets effekt.

Terapeutiska procedurer:

Termisk radiofrekvent ablation