Smärta i stora leder

BehandBehandling av knä-och axelvärk, främst vid artros, men också i ett antal andra indikationer i samband med långvarig smärta. Har du gjort en ortopedisk eller reumatologisk undersökning eller behandling utan förväntad effekt? Inom segmentet behandling av smärta i stora leder  fokuserar vi på behandling av knäsmärta, speciellt vid artros (alla stadier), men även vid ett antal andra indikationer förknippade med långvarig smärta och exempelvis när man väntar på knäprotes.

Smärta i stora ledder

Har du gjort en ortopedisk eller reumatologisk undersökning eller behandling utan förväntad effekt? Inom segmentet behandling av smärta i stora leder  fokuserar vi på behandling av knäsmärta, speciellt vid artros (alla stadier), men även vid ett antal andra indikationer förknippade med långvarig smärta och exempelvis när man väntar på knäprotes.

Rådgivning via Internet

När kan vi erbjuda dig hjälp?

Om du lider av långvarig smärta i knäleden till följd av avancerad artros,  ingen behandling har gett dig tillräcklig lindring hittills och du upplever positiva svar på någon av frågorna nedan, kontakta EuroPainClinics Sverige specialister!

 • Har du fått diagnosen knäledsartros steg 3 eller 4?
 • Står du på väntelistan för knäprotes?
 • Är du icke förmögen eller icke villig att genomgå en kirurgisk behandling av vissa skäl?
 • Har du tränat och rehabiliterat utan tillräcklig smärtlindring?
 • Har du lidit av knäsmärta i över 6 månader?
 • Visar din röntgenundersökning degenerativa förändringar relaterade till knäledsartros?

Vilken behandling tillhandahåller vi för att hantera knäsmärta?

I portföljen av procedurer tillhandahåller vi två typer av innovativa miniinvasiva procedurer:

 • Pulsad radiofrekvens med efterföljande kryoablation
  Specialteknik som tillhandahåller långvarig lindring av knäsmärtor. Förfarandet är baserat på principen om pulsradiofrekvens av nervstrukturer och deras efterföljande frysning (kryoanalgesi).
 • Dubbel radiofrekvensbehandling av knäsmärta
  Behandlingen omfattar två speciella tekniker som kan utföras antingen tillsammans eller var för sig, beroende på vilken typ av medicinsk indikation som ska behandlas. En av procedurerna är termisk terapi för att behandla nerver runt knäleden, medan den andra proceduren är radiofrekvensbehandling som används för att modifiera inflammatoriska processer inuti leden.

Behandling

Rygg- och ledvärk: modern regenerativ behandling

I EuroPainClinics Sverige tillhandahåller vi även röntgenstyrd applicering av autolog plasma för behandling av utvalda typer av ryggsmärtor och ledvärk:

 • Knäled
 • Höftled
 • Epikondylit (tennisarmbåge, golfarmbåge)
 • Intervertebrala leder
 • SI led

Denna typ av behandling rekommenderas enbart av en specialist inom miniinvasiv och endoskopisk ryggsmärtabehandling och föregås av undersökning i EuroPainClinics Sverige anläggningar.

Behandling

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb, utvärderar vårt team av specialister din online-konsultation. Efter utvärdering, kontaktar vi dig med förslag på behandling och lämpligt datum som passar dig.

Gratis e-konsultation online