Smärta i stora leder

Vi behandlar långvarig smärta i knän, höfter och axlar (smärta i stora leder) med en modern regenerativ behandlingsmetod. Detta är skonsamma och säkra ingrepp som utförs under röntgen.

När kan vi hjälpa dig?

Smärta i stora ledder

Om du lider av långvarig smärta i knäleden till följd av artros och ingen behandling har hittills gett tillräcklig lindring och du svarar positivt på några av frågorna nedan kan vi hjälpa dig.

 • Har du fått diagnosen knäledsartros steg 3 eller 4?
 • Väntar du på knäledsprotes?
 • Kan du eller vill du inte av någon anledning genomgå en kirurgisk behandling?
 • Har du tränat och rehabiliterat utan tillräckligt resultat?
 • Har du lidit av knäsmärtor i mer än 6 månader?
 • Visar en röntgenundersökning att du har degenerativ förändringar på grund av knäledsartros?

Hur behandlar vi knäledssmärta?

Vi erbjuder två typer av minimalinvasiva behandlingar och dessa är:

Pulserad radiofrekvens med efterföljande kryoablation är en specialteknik som ger långvarig lindring av knäsmärtor. Behandlingen baseras på så kallad pulsad radiofrekvens av nervstrukturer och frysning av dessa, så kallad kryoanalgesi.

Dubbel radiofrekvensbehandling av knäsmärta
Behandlingen omfattar två specialtekniker som kan användas antingen tillsammans eller var för sig, beroende på vilken typ av medicinsk indikation som ska behandlas. En av procedurerna är termisk terapi för att behandla nerver runt knäleden, medan den andra proceduren är radiofrekvensbehandling som används för att modifiera inflammatoriska processer inuti leden.

Kontakta oss här

Vilken behandling ger vi vid smärta i stora leder och ont i ryggen?

Röntgenkontrollerad applicering av autolog plasma för behandling av utvalda typer av led- och ryggsmärtor, smärta i stora leder. Autolog plasma är blodplasma som erhålls från en patients eget blod som är berikat med blodplättar med en hög koncentration av tillväxtfaktorer. Deras starka regenerativa, helande och antiinflammatoriska förmåga hjälper effektivt till att förnya vävnaden runt leden, minskar intensiteten av smärta eller avlägsnar den. Dessa är typerna av led- och ryggsmärtor:

 • knäled
 • höftled
 • epikondylit (tennisarmbåge, golfarmbåge)
 • intervertebrala leder (facettleder)
 • SI-led

Behandling

Klicka på länkarna ovan för att ta reda på hur ingreppet går till och hur lång tid det tar.

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär