Fördelar

Fördelar med minimalt invasiva och endoskopiska procedurer

Fördelar med minimalt invasiva och endoskopiska procedurer

Omfattande patientvård är en högsta prioritet på EuroPainClinics Sverige. Våra experter inom minimalt invasiv och endoskopisk behandling är redo att lyssna på dig noggrant, förstå dina behov, rådgöra med dig i detalj om ditt hälsotillstånd och hitta den optimala och individuella behandlingslösningen för att uppnå största möjliga smärtlindring.

Vi värdesätter det förtroende som du visar när du väljer din behandling på våra arbetsplatser.

Minimalt invasiva och endoskopiska procedurer är effektiva, snabba och säkra tekniker som tillhandahåller ett antal fördelar.

  • Inget behov av sjukhus, snabbare återhämtning och återkommande till arbete
  • Lokalanestesi under endoskopisk procedur, mindre kirurgiska snitt och kirurgiska trauma
  • Lägre risk för nervskada
  • Mindre förekomst av infektioner
  • Mindre epidural fibros (mindre ärrbildning efter procedurer)

Professionellt förhållningssätt

Är miniinvasiva och endoskopiska ingrepp lämpliga för alla?

EuroPainClinics Sverige strävar vi alltid efter att hitta en lösning för varje patient, oavsett om det är i form av diagnostiska och terapeutiska ingrepp, speciella funktionella stabiliseringsövningar, diagnostik för neurostimulatorimplantation eller modern biologisk behandling. I vissa fall kan det hända att, trots alla ansträngningar för att hjälpa, att den typ av medicinska indikation på patienten inte faller inom ramen för den behandling som vi tillhandahåller. I detta fallet rekommenderar vi gärna en expertis som kan verka lämplig för deras hälsoproblem.

Alla tjänster som tillhandahålls är baserade på kunskapen om evidensbaserad medicin (EBM) och följer de internationella standarderna från SIS (Spine Intervention Society) och WIP (World Institut of Pain).

I detta sammanhang tar vi den professionella ståndpunkten att

  • Denna typ av behandling inte är lämplig för alla patienter
  • Inte alla patienter kommer att känna samma smärtlindring
  • En minimalt invasiv procedur innebär inte alltid ett bättre tillvägagångssätt

EuroPainClinics Sverige experter

På EuroPainClinics är dina läkare specialister i toppklass med många års erfarenhet och med den internationella certifieringen FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) som delas ut av World Institute of Pain. FIPP certifieringen är en bekräftelse på läkarens djupa kunskap och erfarenhet inom området interventionell smärthantering och hans kompetens att utföra minimalt invasiva och endoskopiska procedurer. Våra läkare tillhör en elitgrupp av runt tusen FIPP innehavare runt om i världen och är fullt tillgängliga för dig och din behandling.

Evidensbaserad medicin – EBM

Evidensbaserad medicin (EBM) innebär att inte enbart den individuella erfarenheten hos en viss läkare används vid behandling av en patient, utan flera läkares erfarenhet av en viss fråga, vilket kan, vare sig det gäller diagnos eller terapi i sig, peka på mer aktuella, mer ändamålsenliga och effektivare tillvägagångssätt, och därmed tillhandahålla patienten ett bättre behandlingsresultat. Föreslagna lösningar och deras bevis samlas in genom forskningsaktiviteter och resultaten publiceras i facktidskrifter, som fungerar som en källa till aktuell information för läkare runt om i världen.

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär