GDPR – Skydd av personuppgifter

Vårt bolag ägnar sig åt skydd av samtliga dina personuppgifter med stort ansvar och följer noga alla tillämpliga lagliga föreskrifter. Samtliga uppgifter du lämnar till oss, eller kommer att lämna till oss i framtiden i syftet för att vi ska kunna utöva vår verksamhet, utnyttjas uteslutande för detta ändamål.

Närmare upplysning om anledningen till, ändamålet av och sättet att behandla dina personuppgifter sammanfattas i detta dokument, där du hittar all information om dina rättigheter i samband med behandling av personuppgifter.

Kontakta oss när som helst på följande e-postadress om du vill veta mer om behandling av dina personuppgifter: office@europainclinics.se

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär