Prislista

Här finner du information om ett urval som vi erbjuder på EuroPainClincs Sverige. Nedanstående priser gäller för dig som kommer till oss privat och bekostar din vård själv. Om du har en privat sjukvårdsförsäkring bestäms eventuella kostnader av ditt försäkringsbolag.  

Konsultation

 • Fysisk konsultation – från 950 till 2400 SEK
 • Onlinekonsultation – från 850 till 1500 SEK
 • Telefonkonsultation – från 500 till 700 SEK

Behandlingar i urval

Huvud

 • Blockad av perifer nerv – från  2 700 SEK
 • Injektion substans – från 8 000 SEK

Stora leder

 • Denervering av knä, höft, axel – från 8 900 SEK
 • Röntgenstyrd applicering av autolog plasma – från 4 000 SEK
 • Led denervering – kylbehandling (knä, hoft, axel) – från 12 000 SEK

Ryggrad

 • Diskblockad – från 1 100 SEK
 • Led denervering – kylbehandling (SI led) – från 12 000 SEK
 • Facettledblockader – från 2 900 SEK
 • Nervrrotsblockad – från 5 600 SEK
 • Termisk radiofrekvens – från 8 900 SEK
 • Epidural adhesiolysis – från 12 000 SEK
 • Epiduroskopi – från  45 000 SEK

OBS!

Vi erbjuder ett stort antal olika ingrepp. Vänligen kontakta oss för att få en mer exakt prisuppgift och mer information om hur vi kan hjälpa dig. 

Förhinder

Om du inte kommer till ditt bokade besök får du betala 400 kronor om du inte har ett giltigt skäl. Uteblivet besök från planerad operation som inte avbokats debiteras med 1500 kr.

Återbud

Om du inte kan komma på din bokade tid är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss, så vi kan erbjuda någon annan din tid.

 • För besök gäller avbokning senast 24 timmar före planerat besök.
 • För operationer gäller avbokning 72 timmar före planerad operation.

Som uteblivet besök räknas också om du kommer för sent till EuroPainClinics Sverige och mer än halva besökstiden hunnit gå och/eller om en operation inte kunnat genomföras på grund av att du inte förberett dig på rätt sätt.

Giltigt skäl för sen avbokning eller ombokning

Ibland händer det förstås saker som man inte vet om i förväg. Vi tar hänsyn till om orsaken till att du inte kan komma har stark koppling till din sjukdomsbild. Andra exempel på giltigt skäl kan vara att du eller ditt barn plötsligt blir sjuka, eller som i dessa dagar, få symtom på covid-19. Då ska du höra av dig så snart du kan till oss. Vid dessa situationer behöver du inte betala för ditt uteblivna besök. Bedömningen görs av Europainclinics Sverige.

Bokar du ett nytt besök i samband med avbokningen så räknas det som en sen avbokning.

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär
[epcnotify]