Basi-vertebral nervablation

Basi-vertebral nervablation (BVNA) i behandlingen av smärta som beror på Modic I/II-förändringar på ryggkotorna  

Basi-vertebral nervablation

Kronisk smärta i ländryggen beror ofta på degenerativa förändringar i själva ryggraden. Det innebär en påfrestning för såväl patienten som vården. Traditionella behandlingar kan ge en del patienter lindring, men för de med ihållande smärta kan basi-vertebral nervablation (BVNA) vara ett alternativ att överväga. Här följer en beskrivning av BVNA, från hur diagnosen ställs, till hur vården efter operationen ser ut.

Anatomisk bakgrund till basivertebral smärtbehandling:  

Den basivertebrala nerven överför signaler från kotornas ändplattor och den följer ryggraden och ger känsel i kotplattorna. Kronisk smärta i ländryggen kan bero på skador eller förändringar på kotorna. En viss typ av förändring på kotornas plattor kallas för Modic-förändring och dessa kan vara en källa till smärta. Att skära av smärtvägarna i de basivertebrala nerverna kan vara en möjlighet till effektiv behandling och förbättringar av livskvalitet för den enskilda patienten.

För vem passar basi-vertebral nervablation?

BVNA är lämpligt för smärta som beror från Modic-förändringar av typ I/II som syns på MRI. Smärtan kan bero på antingen inflammation eller förändringar på ryggkotorna. Behandlingen passar bäst för de som har provat traditionella behandlingar utan framgång och som dessutom möter de specifika kriterierna som visar på Modic-förändringar.

Beskrivning av basi-vertebral nervablation proceduren

BVNA är en minimalinvasiv behandling som sker inom öppenvård med hjälp av särskilda röntgenmetoder. Med hjälp av ett specialiserat verktyg som ger en kontrollerad radiofrekvens som genom hetta kan skära av smärtans väg genom de basi-vertebrala nerverna som beror på Modic-förändringar. Proceduren är lätt och kan oftast utföras under endast lätt smärtlindring.

För vem passar basi-vertebral nervablation

Patienter får genomgå en diagnostisk utvärdering för att fastslå att ryggsmärtan beror på just Modic-förändringar och inte någonting annat. Patienter som inte har blivit hjälpta av konservativa behandlingar och som även uppfyller vissa andra medicinska och radiologiska kriterier kan vara lämpade för BVNA.

Lyckade behandlingar och evidens

Kliniska studier har visat att BVNA är effektivt vid behandling av smärta i ländryggen. Forskning visade en betydande förbättring vid skattning på smärt – och rörlighetsskalor, jämfört med en kontrollgrupp. Långtidsstudier visar en fortsatt lägre smärtnivå och förbättrad funktion hos patienter som har genomgått BVNA-behandling.

Efter operationen

Efter en BVNA-operation kan patienten uppleva ett lätt obehag vid punkten för ingreppet. I sällsynta fall finns det risk för en förvärrad smärta eller post-operativ radikulit men den går oftast över inom 4-6 veckor. De allra flesta kommer att uppleva en gradvis minskning av smärta veckorna efter ingreppet med en betydande förbättring efter några veckor eller månader.

Slutsatser

Basivertebral nervablation är en förbättrad typ av behandling av kronisk ryggsmärta som beror på Modic-förändringar av typ I/II. Genom noggrann patientutvärdering och att följa diagnostikkriterierna och ett fortsatt samarbete mellan kliniker och forskare är nödvändigt för ett förbättrat resultat. Både forskningsupptäckter och kliniska observationer har visat positiva resultat gällande basivertebral nervablation vid smärta som uppstår från synliga förändringar vid MRI på ryggkotornas plattor. I typfallet upplever patienten en betydande förbättring av smärtan i ryggen redan inom 4-6 veckor efter behandlingen.

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär