Denervering av knä, höft, axel

Artros är en av de vanligaste orsakerna till kronisk smärta, vilket kan begränsa en persons rörlighet och självförsörjning. Arthros åtföljs frekvent av en oförmåga att arbeta och leder i vissa fall också till bestående funktionsnedsättningar.

Inom segmentet för behandling av ledsmärta, tillhandahåller vi innovativ neurointerventionell värme – och pulsradiofrekvensbehandling för knäsmärta vid avancerad artros på EuroPainClinics Sverige. Målsättningen är att minska intensiteten av smärta som följer med denna diagnos. Båda procedurerna är skonsamma, effektiva och kan utföras samtidigt inom den så kallade dubbelterapin.

Smärtlindring

84 % av patienterna som behandlades med värme- och pulsradiofrekvens uppnådde minst 50 % lindring av knäsmärta tre månader efter ingreppet1.

1 Gulec E, Ozbek H, Pektas S, Isik G.Bipolar Versus Unipolar Intraarticular Pulsed Radio equency Thermocoagulation in Chronic Knee Pain Treatment: A Prospective Randomized Trial. Pain Physician 2017 Mar, 20(3):197-206. ISSN 1533-3159

Radiofrekvens neurotomi

Denna procedur är ett av alternativen för palliativ smärtmodulering hos patienter med artros som inte svarar på konservativ behandling eller löper hög risk perioperativt, exempelvis på grund av hjärt och kärlsjukdom.

Hur fungerar proceduren?

Under proceduren placeras två elektroder i området för de genikulära nerverna, med den aktiva delen av elektroden vinkelrätt mot nerven. Den faktiska radiofrekvenseffekten varar i 90 sekunder vid en temperatur på 82 °C. Proceduren utförs under kontroll av röntgen eller ultraljud (USG). Denervering föregås av noggrann diagnostisk blockad av aktuella nerver.

  • Säker, effektiv, minimalt invasiv metod
  • Poliklinisk ingrepp under lätt narkos
  • Procedurens varaktighet 30 minuter

Bipolär intraartikulär pulsad radiofrekvens

Vi använder proceduren för att behandla degenerativa förändringar och inflammationer (artros) från insidan av leden, vilket påverkar inflammation och minskar smärtintensiteten.

Hur fungerar den proceduren?

Proceduren består i att sända korta pulser (20 ms) med en frekvens på 2 Hz från en radiofrekvensgenerator till neurala strukturer. En lång fas (420 ms) uppstår mellan signalerna, vilket säkerställer en temperatur på 42 °C.

  • En effektiv, minimalt invasiv metod
  • Poliklinisk ingrepp under lätt narkos
  • Behandlingen längd är upp till 15 minuter

Diagnostik

Genom att injicera en lokalbedövning nära de tre genikulära (knä) nerverna kommer vi att avgöra om den efterföljande radiofrekvensdenerveringen kommer att vara tillräckligt effektiv. Den aktiva substansen orsakar kortvarig smärtlindring av knät.

Vad händer efter ingreppet

  • Patienten stannar i vilorummet under den rekommenderade tiden efter ingreppet och kan sedan återvända hem
  • Sjukskrivning krävs inte

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär