Kryobehandling

Kryobehandling av kyla på smärta har varit känd sedan länge. Hippokrates lämnade oss de första skriftliga uppgifterna om användningen av is och snö för smärta. Låga temperaturer användes av egyptier i antiken för att lindra olika smärtor, den berömda läkaren Avicenna använde till och med låga temperaturer i preoperativ och postoperativ smärtbehandling. Under Napoleonkrigen observerade kirurger att halvfrusna soldater tolererade amputation utan större problem, praktiskt taget utan narkos. Användningen av så kallad kryoanalgesi har förbättrats med tiden och sofistikerade former av vävnadsfrysning har utvecklats för att påverka smärta. Dagens apparater möjliggör kontrollerad frysning av nervstrukturer med långtidseffekt, men också med fullständig nervregenerering med vissa tidsintervall.

Hur fungerar kryobehandling

Miniivasiv kryoablation är en specialiserad teknik som kan ge patienter en långvarig smärtlindring genom att man utsätter en sensorisk nerv för nedfrysning. Denna nedfrysning gör att smärtbanorna blockeras under en längre tid.

Verkningsmekanismen är i princip mycket lik den för lokalanestetika, men effekten sitter i mycket längre. Detta beror på både påverkan av ledningsförmågan hos nervfibrerna och störningen av de små kärlen som försörjer nervvävnaden. Frysningsprocessen ändrar strukturen på ytdelarna av nervfibern, men utan att nämnvärt störa nervens inre vävnadsstruktur. Detta innebär att störningen av den yttre nervstrukturen inte skadar de inre nervfibrerna och cellerna, och nerven behåller förmågan att regenerera, under en period av ungefär 6 månader från kryoablationen. Efter regenerering är det möjligt att nervens sensoriska funktion kommer att återställas utan närvaro av den ursprungliga smärtan. Om smärtan återkommer kan proceduren upprepas.

Förfarandet är lämpligt för patienter, särskilt med följande indikationer:

  • Ansikts – och huvudvärk
  • Ryggsmärta i det så kallade facettsyndromet (smärta i nedre delen av ryggen när källan till smärtan är facettlederna och disk) och skador på SI (sacroiliaca) leden
  • Smärta i stora leder där operation inte är indicerad, exempelvis knä, höft, skuldra
  • Perifer neuralgi
  • Utvalda typer av bäckensmärtor

Hur fungerar den proceduren?

Kryobehandling - Axón
  • Det utförs på poliklinisk basis under röntgen- eller ultraljudskontroll, i lokalbedövning och tar upp till 30 minuter
  • Fördelen med proceduren är dess höga effektivitet för att lindra smärta
  • Det finns ingen risk för sekundär smärta, vaskulär skada eller ärrvävnadsbildning
  • Proceduren är också lämplig för patienter med inplanterade stimulatorer
  • Procedur utan sjukhusvistelse, snabb återhämtning och återgång till normala aktiviteter

Ett axon är en förlängning av en nervcell som fungerar som en informationsutgång vid överföring av information mellan neuroner eller mellan en neuron och andra celler (exempelvis muskelceller). Varje neuronala axon är isolerad av en Schwann-cell runt vilken det första skyddande höljet av endoneurium är beläget. Endoneurium bildas av ett lager av retikulära och kollagenfibrer. Flera buntar skyddas av ett andra hölje av perineurium bildat av epiteloidceller. Det sista höljet är epineurium, som skyddar och samtidigt fyller ut fibrerna. (källa: Wikipedia)

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär