Varför har jag fortfarande ont I ryggen efter en ryggradsoperation?

Känner du igen dig i följande? Du har genomgått en ryggradsoperation, eller kanske flera men du har fortfarande så ont att det begränsar dina normala funktioner och ger en lägre livskvalitet. Nya behandlingar eller mediciner ger varken förbättringar eller svar på varför din rygg fortfarande gör ont. Det behöver inte vara svårt att hitta orsaken till smärtan.  

ryggradsoperation

Att ryggen gör ont efter en eller flera operationer kan bero på så kallat failed back surgery syndrome (FBSS). Med detta menas att även om konventionell ryggradskirurgi har utförts på ett tekniskt och anatomiskt korrekt vis kan smärtan finnas kvar, eller också kan en ny typ av smärta uppstå. Enligt statistiken kan detta ske i upp till 30 % hos de som opereras.

Vilka är de typiska symtomen vid FBSS?

Oftast känner patienten en vass eller bultande smärta i området runt ländryggen och den sprider sig till benen. Det är vanligt att det gör ont över eller under det opererade stället och det kan uppstå kramper. Smärtan håller vanligen i sig mer än sex månader efter operationen och ger stort obehag och begränsad rörlighet.

Epidural fibros

Smärtan kan också bero på det som kallas epidural fibros. Det är när fibrös vävnad bildas i ryggradskanalen efter operationen. Efter en ryggoperation kan det bildas vävnad i form av antingen nät eller en kompakt massa som fyller ryggradskanalen. Den förstorade vävnaden irriterar sedan nervroten eller ger en förträngning av epiduralrummet.

ryggradskirurgi

Endoskopisk behandling av epiduralrummet kan vara en lösning 

En avancerad endoskopisk procedur där epiduralrummet behandlas med hjälp av en epiduroskop-assisterad adhesiolys kan ge effektiv smärtlindring. Fördelen med denna metod är att den både har diagnostisk och omedelbar terapeutisk potential. Det betyder att det under proceduren är möjligt att se hela området och direkt bestämma hur mycket fibros det är, och hur allvarlig, och sedan utföra behandlingen på en gång. Målet är att mekaniskt ta bort fibrosen och behandla andra patologiska processer (inflammation, sammanväxta vävnader eller andra avvikelser) som ger radikulärt syndrom genom att irritera eller trycka på nervrötterna. Behandlingen görs huvudsakligen på patienter som inte svarar på konventionella behandlingar som rehabilitering, fysioterapi eller läkemedel eller helt enkelt inte längre vill ha ont.

Hur går behandlingen till?

En speciell nål förs in i ryggradskanalen genom den naturliga öppningen i korsbenet (hiatus sacralis) och genom den förs sedan en endoskopisk minikamera och olika verktyg in. Under behandlingen ligger patienten på magen under lätt bedövning. Hela tiden kontrolleras processen noga med hjälp av röntgen. Därefter tas den fibrösa vävnaden försiktigt bort med hjälp av termisk radiofrekvens, mekanisk adhesiolys. Om det är en förträngning i epiduralrummet förs en ballongformad kateter in för att rensa och vidga utrymmet. Hela proceduren tar mellan 20 och 60 minuter och ingen sjukhusinläggning krävs, utan patienten kan gå hem efter två timmars vila.

Hur behandlar EuroPainClinics Sverige diskbråck?

Under återhämtningstiden kontrolleras patientens hälsa regelbundet. En uppföljning görs fem till sex veckor efter behandlingen. Jämfört med konventionell kirurgi ger denna minimalinvasiva och endoskopiska behandling flera fördelar, bland annat en minskad risk för nervskador och bildandet av fibros. Det är en mycket liten risk för infektioner, snittet som görs är mycket litet. En annan stor fördel är att återhämtningstiden är mycket kortare och du kan därmed återgå till ditt vanliga liv.

Om du har genomgått ryggradskirurgi men ändå har ont fortfarande kan en behandling för FBSS vara av intresse för dig. Ta gärna kontakt med våra specialister på EuroPainClinics Sverige. Vi ställer en exakt diagnos för att hitta exakt varifrån smärtan kommer och sedan diskutera vilka behandlingsalternativ som passar bäst för att hjälpa just dig. Vi kan även berätta om hur vi behandlar diskbråck.

Ring oss på +46 90 20 20 700 eller skicka ett ifyllt kontaktformulär.


EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär