Ländrygg

Ländrygg (Ländkotor)

Den huvudsakliga inriktningen för EuroPainClinics i Umeå, är exakt diagnostik och behandling av ländrygg med fokus på ländryggen, oftast till följd av diskbråck, och behandling av ryggsmärtor efter ryggkirurgi. Om dina hälsoproblem är relaterade till något av dessa problem, kontakta våra specialister för att ta reda på vilken hjälp och optimala lösningar vi kan ge dig.

En av de vanligaste orsakerna till kroniska smärtorna i ländryggen är rot (radikulärt) syndrom, som uppstår till följd av tryck, irritation eller mekanisk skada på nervroten.

Vilka symtom är typiska för rotsyndrom?

 • Smärta som sprider sig till ett eller flera  områden som nervrötterna försörjer, särskilt i de nedre extremiteterna
 • Nedsatt funktion och kraft i extremiteter (svårt att lyfta benet i trappor, nedsatt förmåga att stå på tå, hälar)
 • Förlust av eller nedsatt  känsel eller muskelstyrka i extremiteter
 • Stickande, bultande eller brännande smärta, stickningar, det vill säga tecken till neuropatisk smärta
 • Smärta, t.ex. när du böjer dig framåt, sitter, går, hostar, eventuellt även i vila

Denna uppsättning av symtom kallas rotsmärta (radikulär).

Vilka är de vanligaste orsakerna till rotsyndrom?

 • Diskbråck i nedre delen av  ländryggen, L3-S1 påverkas i upp till 90 % av alla rotsyndrom
 • Trånga förhållande epiduralt, spinal stenos, eventuellt efter ryggoperation (FBSS)
 • Ryggradsskador, inflammatoriska ryggradssjukdomar, infektioner, tumörer m.m

När kan vi erbjuda dig hjälp med ländryggen?

Om du lider av ländryggssmärta och kan tillhandahålla positiva svar på dessa frågor, tveka inte att kontakta oss. Rotsyndrom kan vara ditt problem.

 • Visar din magnetröntgen(MRT) något fynd (oftast diskbråck)?
 • Är din ryggsmärta åtföljd av SI ledsmärta?
 • Har behandlingen som du har fått hittills, så som injektioner, infusioner, nervblockader eller ozonterapi, inte hjälpt dig?
 • Har du genomgått periradikulär terapi (PRT) utan tillräcklig effekt?
 • Har rehabilitering, sjukgymnastik och träning inte gett dig lättnad än så länge?
 • Lider du av kvarstående eller ny smärta även efter en konventionell ryggradsoperation/operationer?
 • Är du  ovillig eller rädd för, eller är det på annat sätt olämpligt att genomgå konventionell kirurgisk behandling av vissa skäl?

Andra hälsotillstånd som är associerade med smärta i ländryggen:

Varför välja miniinvasiva och endoskopiska procedurer för din behandling »

Vad är behandlingsförloppet i EuroPainClinics Sverige?

Behandlingen baseras på exakt diagnostik av ryggsmärta, vilket inkluderar flera typer av diagnostiska ingrepp med hjälp av att vi lokaliserar och identifierar orsaken som är källan till din smärta. Vid behov fastställer vi, som en del av en behandlingsplan, ytterligare en terapeutisk procedur med användning av minimalt invasiva och endoskopiska procedurer, inklusive speciella funktionella stabiliseringsövningar. För mer information gå till avsnittet Behandlingsförlopp i EuroPainClinics Sverige.

Läs mer om de procedurer som utförs i EuroPainClinics Sverige

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär