De vanligaste orsakerna till ryggsmärtor

Ryggsmärta påverkar ett antal områden, begränsar ditt liv och arbetsprestation och kan även ha en negativ inverkan på ditt familje – och sociala liv. Personer med långvarig ryggsmärta löper risk för psykiskt obehag och känslomässig instabilitet, depression eller ångest och bli ofta medicinberoende.

ryggsmärtor

De vanligaste orsakerna till ryggsmärtor

Skadade ryggligament, skadade ryggmuskler, sport- eller trafikolycksskador, fall som kan skada senor och ligament eller orsaka ryggmärgskompression, bråck eller brustna ryggradsskivor, degeneration av mellankotskivor, radikulopati (som ä orsakad av ryggmärgsrotkompression, inflammation och/ eller skada), ischias (form av radikulopati som är orsakad av kompression av ischiasnerven), spondylolistes (förskjutning framåt av en kota över kotan som kommer som nästa under den, mestadels i ryggradens område), artrit, dålig kroppshållning, fetma, graviditet, förlust av benmassa, mental stress, spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen, vilket sätter press på nervrötter), överdrivna ryggradskurvaturer, exempelvis skolios (permanent krökning i sidled av ryggraden) eller hyperlordos (överdriven krökning av ryggraden i den nedre delen av ryggen), hyperkyphos (överdriven krökning av bröstryggen, som bildar rund rygg eller puckelrygg), infektion, tumörer, njursten och annat.

Akut ryggsmärta kan uppstå efter rörelser som att ställa sig upp, vända sig eller böja sig framåt. Symtom kan uppstå plötsligt efter en rörelse eller exempelvis efter uppvaknande. De vanligaste symtomen sträcker sig från känslighet för smärta i en viss del av rygg och extremiteter till icke identifierbar, diffus smärta i nedre delen av ryggen och extremiteterna. Smärtan kan, men behöver inte, förvärras av specifika rörelser, som att höja ett ben eller vissa sittande eller stående positioner. Akut ryggsmärta kan åtföljas av smärtor som strålar ut i benen (ischias). Ryggsmärtor som involverar akut ländryggssmärta uppstår vanligtvis för första gången i åldern från 20 till 40 år. Smärta återkommer hos mer än hälften av befolkningen, och återkommande ryggsmärtor är i allmänhet allvarligare än den första smärtan.

Smärta i ländryggen kan vara kopplat till vissa andra problem, så som sömnstörningar: längre tid som behövs för att somna, avbruten sömn, kortare sömntid och försämrad sömnkvalitet.

Du kan antingen boka din tid på telefonnummer 070 264 12 10 eller genom att fylla i ett Kontaktformulär.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
[epcnotify]