Ingrepp / Avancerade procedurer

Läkaren kommer att bedöma och bestämma hur dina hälsoproblem kan lindras och förhoppningsvis elimineras  genom ingrepp. Före ingreppet kommer du att få muntliga och skriftliga instruktioner med all information du behöver före, under och efter behandlingen.

Grundläggande information om förloppet av  minimalinvasiva och endoskopiska förfaranden

  •   Du lokalbedövas under proceduren, endast lätt sedering och smärtstillande medel  ges  En kort sövning krävs  sällan.    
  • Det är viktigt att du informerar sjuksköterskor och läkare om alla mediciner du tar före proceduren.
  • Endoskopiska procedurer utförs utan inläggning på sjukhus. Efter proceduren vilar du under den rekommenderade tiden (upp till två timmar) i ett vilorum och sedan kan du  åka hem. Det är inte lämpligt att köra efter proceduren – se till att någon kör dig. . Passagerarsätet med sätet tillbakalutat är perfekt under resan.
  • Beroende på typ av endoskopisk procedur kommer din läkare att sjukskriva dig.
  • Den första kontrollen sker omedelbart efter proceduren innan du lämnar kliniken . Den andra kontrollen kommer att äga rum 24 timmar efter proceduren när en sjuksköterska  kontaktar dig via telefon. 5 till 6 veckor efter proceduren kommer du att bli inbjuden att göra ett personligt besök på kliniken för en tredje kontroll.

Kontakta din läkare eller sjuksköterska omedelbart om du upplever några komplikationer eller om ditt tillstånd förvärras. Vi vill att du ska känna dig så trygg som möjligt  före du genomgår behandling hos oss.  Sjuksköterskan ger dig detaljerad muntlig och skriftlig information om hur du förbereder dig. Tveka inte att fråga oss om du har frågor. Vi  förklarar gärna en gång till.

Vård  och återhämtning efter behandlingen

Syftet med   minimalinvasiva och endoskopiska behandlingar hos EuroPainClinics Sverige är att uppnå smärtlindring  vilket kan förbättra patientens livskvalitet. Ditt aktiva samarbete kommer avsevärt att bidra till en snabbare återhämtning och en framgångsrik behandling.

Efter ingreppet  kommer din läkare att ge dig några rekommendationer så att din konvalescens går smidigt och på kortast möjliga tid.

  • Du rekommenderas att  ligga så mycket som möjligt de första 2–3 dagarna efter ingreppet.
  • Från sjunde  dagen efter ingreppet  börjar du med   rekommenderade  övningar och sjukgymnastik.

När är det möjligt att återvända till dagliga aktiviteter och arbete?

Hur lång tid återhämtningen tar  är  individuellt och beror på flera saker: ditt nuvarande hälsotillstånd, läkningsprocessen, det övergripande fysiska och mentala tillståndet och så vidare.  I allmänhet  tar det mellan 4 och 6 veckor efter ingreppet.

Om du upplever någon försämring av din hälsa eller några komplikationer under din återhämtning måste du omedelbart kontakta  din behandlande läkare eller sjuksköterskan på kliniken.

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb, utvärderar vårt team av specialister din online-konsultation. Efter utvärdering, kontaktar vi dig med förslag på behandling och lämpligt datum som passar dig.

Gratis e-konsultation online
[epcnotify]