Svår kronisk smärta

Svår kronisk smärta

Svår kronisk smärta kan påverka livskvaliteten så till den grad att patienten inte klarar av att utföra normala aktiviteter i det dagliga livet. Det är förknippat med svår psykisk påfrestning. Svår kronisk smärta till följd av skador på nervstrukturer i kroppen kallas neuropatisk smärta.

På EuroPainClinics gör vi utredningar av svår kronisk smärta till följd av nervskador. Vi arbetar med olika diagnostiska behandlingar och undersökningar för att utreda exakt vilken behandling som kan hjälpa och lindra vid svår kronisk smärta.

Vi utreder också om patienten kan vara en lämplig kandidat för neuromodulationsbehandling. Neuromodulationsbehandling eller implantation av neurostimulator i ryggmärgen utförs med titthålskirurgi under lokalbedövning och eventuellt lätt anestesi (analgesi). Om du lider av svår kronisk smärta eller ett svårt smärttillstånd, kan vi ta reda på om du kan vara en lämplig kandidat för SCS ryggmärgsneurostimulatorimplantation.

För vilka medicinska indikationer är behandlingen med ryggmärgsstimulering (SCS) lämplig?

SCS neurostimulering är lämplig för behandling av svår kronisk smärta i bål och/eller extremiteter som inte svarar på andra typer av behandling, inklusive ensidig eller dubbelsidig smärta relaterad till följande diagnoser:

  • Misslyckat ryggkirurgisyndrom (FBSS),
  • Typ I och II komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS),
  • Kroniskt radikulärt (rot)syndrom eller radikulopati,
  • Komplicerad ischemisk smärta (angina pectoris, ischemi i nedre extremiteterna),
  • Perifer neuropati (exempelvis diabetisk polyneuropati),
  • Komplicerad visceral smärta.

Vilka tecken kan vara avgörande för indikationen för SCS stimulering?

  • Att patienten har genomgått minst en ryggoperation som resulterat i FBSS.
  • Mer än 80 % av den totala smärtan känns i någon (övre eller nedre) extremitet.
  • Svår kronisk smärta som varat mer än 2 år.
  • När en magnetröntgenundersökning inte tyder på ett behov av upprepad operation.

Behandling svår kronisk smärta

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär