Svår kronisk smärta

Svår kronisk smärta

Svår kronisk smärta kan påverka livskvaliteten så till den grad att patienten inte klarar av att utföra normala funktioner i det dagliga livet. Mycket ofta är det förknippat med psykologiska problem. Smärta till följd av skador på nervstrukturer kallas neuropatisk smärta och är också den vanligaste indikationen för neuromodulationsbehandling. EuroPainClinics fungerar som specialiserade diagnostiska center för indikation av SCS, neurostimulatorer och samarbetar med universitetssjukhus i implementeringen.

På EuroPainClinics tillhandahåller vi diagnostik för indikation av neuromodulationsbehandling vid svår kronisk smärta. Om du lider av komplicerad kronisk smärta eller ett svårt smärttillstånd, använd vår kostnadsfria E-konsulttjänst för att ta reda på om du kan vara en lämplig kandidat för SCS ryggmärgsneurostimulatorimplantation.

För vilka medicinska indikationer är behandlingen med ryggmärgsstimulering (SCS) lämplig?

SCS neurostimulering är lämplig för behandling av kronisk smärta i bål och/eller extremiteter som inte svarar på andra typer av behandling, inklusive ensidig eller dubbelsidig smärta relaterad till följande diagnoser:

  • Misslyckat ryggkirurgisyndrom (FBSS),
  • Typ I och II komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS),
  • Kroniskt radikulärt (rot)syndrom eller radikulopati,
  • Komplicerad ischemisk smärta (angina pectoris, ischemi i nedre extremiteterna),
  • Perifer neuropati (exempelvis diabetisk polyneuropati),
  • Komplicerad visceral smärta.

Vilka tecken kan vara avgörande för indikationen för SCS stimulering?

  • Patienten har genomgått minst en ryggoperation som resulterat i FBSS.
  • Mer än 80 % av den totala smärtan känns i någon (övre eller nedre) extremitet.
  • Smärta varar inte mer än 2 år.
  • Magnetröntgen tyder inte på ett behov av en upprepad operation).

Behandling svår kronisk smärta

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb, utvärderar vårt team av specialister din online-konsultation. Efter utvärdering, kontaktar vi dig med förslag på behandling och lämpligt datum som passar dig.

Gratis e-konsultation online
[epcnotify]