Noggrann diagnostik av smärta

När du kommer till EuroPainClinics Sverige för att träffa en specialist inom miniinvasiva och endoskopiska behandlingar är det första steget i din behandling att noggrant diagnostisera smärtan som du lider av. För en framgångsrik behandling är det viktigt att hitta huvudkällan eller källorna till smärta, välja det mest effektiva förfarandet och den mest lämpliga behandlingsmetoden för effektiv smärtlindring, eller en betydande minskning av smärtans av dess intensitet, baserat på exakt diagnostik. Efter noggrann anamnestagning, klinisk undersökning och utvärdering av fynden på bildbehandlingsmetoder(röntgen) sätts diagnosen, som sedan verifieras genom ett interventionstest (nål, exakt införande av lokalbedövning i ett bestämt område) och bekräftande av korrekt diagnos (smärtlindring). Därefter väljer läkare minst invasiva alternativet för att behandla smärtan.

För att exakt bestämma platsen för smärtan utför vi flera typer av diagnostisk-prognostiska procedurer. Vissa av dem kan redan i detta steg orsaka en långvarig smärtlindring. Innan det diagnostiska ingreppet utförs, informeras patienten om det planerade ingreppet, tillvägagångssätt, risker, möjligheter. Därefter ska ett formulär fyllas i på där det intygas att denna information har givits till patienten själv.. Informationen syftar också till att ge patienten rimliga förväntningar om behandlingens nytta. Patienten har förstås rätt att välja att inte genomgå ingreppet.

Hur fungerar den diagnostiska proceduren?

Noggrann diagnostik av smärta

Diagnostiska procedurer utförs på grundval av information inhämtad genom undersökning, anamnes, röntgen av en specialist inom miniinvasiv och endoskopisk behandling, för att upptäcka och bekräfta källan till smärta. Detta utförs genom att injicera ett ämne till de aktuella strukturerna. UPPMÄRKSAMMA: patienten får inte vara allergisk mot jod!

Var sker ingreppet och vem utför det?

Det diagnostiska ingreppet sker polikliniskt på EuroPainClinics Sverige. Ingreppet utförs av en specialist inom miniinvasiv och endoskopisk behandling av ryggraden. Ingreppet sker under kontroll av röntgen, vilket ökar säkerhet, exakthet och precision för proceduren.

Är proceduren smärtsam?

Ingreppet utförs i de flesta fall utan narkos. Förutom den lilla injektionen som patienten känner, är proceduren inte smärtsam. Med exakt röntgenvägledning riktar läkaren in sig på det exakta området som läkemedlet ska appliceras på. Vid diagnostiska procedurer vid ryggsmärta, en tunn nål sätts in vid nervroten eller leden, en liten mängd kontrast administreras för att säkerställa att läkemedlet appliceras på rätt området, och medicinen administreras. Efter ingreppet kan patienten ibland känna mild ryggsmärta eller tryck, men detta kommer att avta. Under det diagnostiska förfarandet – provokationsdiskografi injiceras ett kontrastmedel inuti disken för att visa eventuella skador. Här kan patienten däremot känna smärta, vilket är en bekräftelse på att smärtkällan är den skadade disken.

När kan du åka hem?

Efter diagnostiska procedurer stannar du i vilorummet i ungefär 15 minuter och sedan kan du (helst i sällskap) åka hem.

Kan komplikationer uppstå under ett diagnostiskt ingrepp?

Under diagnostiska procedurer uppstår komplikationer sällan på grund av att vi jobbar sterilt, precis som på alla operationssalar och administrering av läkemedlet till aktuellt område under kontroll av röntgen (C arm). I undantagsfall kan det förekomma övergående smärta i området för ingreppet, illamående, svimning eller kräkningar förekomma. De sistnämnda beroende på blodtrycksfall på grund av situationsbetingad obehag, vilket är en naturlig reaktion. Givetvis så finns vana att behandla detta.

Vad händer nu?

Injektionen utförs för att avslöja källan till din smärta. Under de följande dagarna kommer du att få registrera den smärtlindrande effekten efter ingreppet på VAS (Visual Analogue Scale) smärtskalan med jämna mellanrum och informera vår arbetsplats om resultatet. Under din kontroll på EuroPainClinics Sverige kommer din läkare att avgöra om du behöver utföra ytterligare ett miniinvasivt eller endoskopiskt ingrepp med syfte att uppnå din smärtlindring. Läkaren också besluta att inget ingrepp ska utföras, om sannolikheten att god effekt ska uppnås är låg.

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär