EuroPainClinics Sverige

Välkommen till EuroPainClinics Sverige!

EuroPainClinics Sverige Umeå

Specialiserad miniinvasivt och endoskopisk smärtabehandlingsanläggning är en högspecialiserad medicinsk institution, som tillhandahåller korrekt diagnos och behandling av smärtor. Vid behandling av smärtor använder vi ett brett utbud av miniinvasiva och endoskopiska procedurer. Dessa är unika perkutana (eller riktade mot huden) endoskopiska procedurer under kontroll av röntgenstrålar och videonavigering, som är förknippade med ett antal betydande kliniska fördelar. 

Sjukvården på EuroPainClinics Sverige täcks antigen av privata försäkringsbolagen eller betalas av patienten. Priset baseras på den typ av  som läkaren bestämmer inom behandlingsplanen. Patienten får information om beräknat pris på en specifik arbetsplats vid den första konsultationen. Behandlingen tillhandahålls av specialister inom miniinvasivt och endoskopisk behandling med fokus på smärta i rygg, huvud och stora leder. Alla våra specialister har djup och bred kunskap inklusive FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) – internationell medicinsk certifiering tilldelad av World Institute of Pain. 

Mervärde för en patient med smärta – omfattande patientvård på en plats

 • Sparar tid och kostnader i samband med upprepade besök och resor
 • Noggrann, tidsoptimal och effektiv behandling
 • Snabbare återhämtning och återkommande till arbete
 • Unika och maximalt patientvänliga miniinvasiva endoskopiska procedurer
 • Lokalanestesi under endoskopisk procedur
 • Minimera möjligheten att smärtan återkommer
 • Förfaranden kräver inte sjukhusvistelse/ inget behov av sjukhus 
 • Professionell vårdkvalitet garanteras av experter med internationell fipp certifiering
 • Mindre kirurgiska snitt och kirurgiska trauma
 • Lägre risk för nervskada
 • Mindre förekomst av infektioner
 • Mindre epidural fibros (mindre ärrvävnad efter procedurer)

”Vår filosofi är komplexiteten i erbjudandet i att tillhandahålla snabb, maximalt hänsynsfull och effektiv behandling. Det heltäckande och originella vårdkonceptet som vi tillhandahåller är en viktig milstolpe i ett nytt tillvägagångssätt för behandling av kronisk smärta. Vi använder innovativa, vetenskapligt beprövade metoder och tekniker som speglar aktuella globala trender inom behandling av smärta i nervrot, och vi är glada att kunna möjliggöra denna unika behandling för patienter i Sverige. Kliniska standarder för miniinvasivt och endoskopisk behandling av ryggen, stora leder och huvud tillämpas i praktiken på vår arbetsplats i systemet för managed care, som är en garanti för högsta kvalitet på behandling och patientvård, vilket gör att du kan leva det mest aktiva och fulla livet.

Vi uppskattar det förtroende som patienterna tillhandahåller oss, vilket är en av de avgörande aspekterna av framgångsrik behandling”.

 

Lars Walén, M.D.
Medicinsk direktör

Robert Rapčan, M.D., FIPP, MBA, PhD.
Endoskopisk specialist

Vårt uppdrag

”Att tillhandahålla professionell och innovativ hälsovård inom området miniinvasiva och endoskopiska procedurer av högsta kvalitet. Vår målsättning är att uppnå smärtlindring professionellt och precist, samtidigt som vi tillhandahåller förstklassig vård och service till alla dem vars smärta väsentligt påverkar deras livskvalitet.”

Nyckelvärdena för EuroPainClinics Sverige är

 • Innovation
 • Professionalism
 • Expertkunskap
 • Precision

Tack vare implementeringen av dessa värderingar i den dagliga kliniska praktiken tillhandahåller vi patienter hanterad och strukturerad sjukvård enligt bindande kliniska standarder, baserad på kunskapen om evidensbaserad medicin (EBM, evidensbaserad medicin), våra egna kliniska studier och internationella standarder. SIS (Spine Intervention Society) och WIP (World Institut of Pain).

Behandling på EuroPainClinics Sverige

Tack vare den samvetsgranna och kloka användningen av den bästa aktuella evidensen i beslut om patientvård tillhandahåller vi exakt kontrollerade, korrekta och effektiva procedurer som är så hänsynsfulla som möjligt för patienten med ryggsmärtor och förkortar behandlingsprocessen, återhämtning och återgång till arbete och dagliga aktiviteter.

Behandling på EuroPainClinics Sverige

På EuroPainClinics Sverige tillhandahåller vi behandling genom innovativa, vetenskapligt baserade och patientvänliga procedurer som representerar den absoluta toppen av dagens world interventional pain treatment. Alla tjänster som tillhandahålls är baserade på kunskapen om evidensbaserad medicin (EBM, evidensbaserad medicin) och följer de internationella rekommendationerna från SIS (Spine Intervention Society) och WIP (World Institut of Pain). Vi tillhandahåller behandling i öppenvård och i en dags operationsregim (patienten återvänder till sitt hem samma dag efter ingreppet).

Vår kompetens

Behandling på EuroPainClinics Sverige tillhandahålls av arbetsgrupper av specialister i toppklass med många års kliniskt arbete och erfarenhet. Genom våra läkare, som innehar den prestigefyllda internationella medicinska certifieringen FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice), är vi en del av World Institute of Pain specialists World Institute of Pain (WIP). FIPP certifiering tilldelas för området smärtbehandling och förklarar läkares professionella kompetens för säker drift av miniinvasiva och endoskopiska tekniker enligt högsta standard.

FIPP

En av huvuduppdragen för International Institute of Pain (WIP) är att informera patienter och allmänheten genom sina FIPP-läkare om kvaliteten, effektiviteten och tillgängligheten av minimalt invasiva och endoskopiska tekniker vid behandling av smärta.

Innehavare av den prestigefyllda internationella FIPP-certifieringen sedan 2013 är Dr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, Medical Director för EuroPainClinics, som också har utsetts till den välkända positionen som FIPP Examiner – FIPP International Examiner Examiner sedan 2016. 

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb, utvärderar vårt team av specialister din online-konsultation. Efter utvärdering, kontaktar vi dig med förslag på behandling och lämpligt datum som passar dig.

Gratis e-konsultation online