Välkommen till EuroPainClinics Sverige!

EuroPainClinics Sverige Umeå

Specialiserad miniinvasivt och endoskopisk smärtabehandlingsanläggning EuroPainClinics är en högspecialiserad medicinsk institution, som tillhandahåller korrekt diagnos och behandling av smärtor. Vid behandling av smärtor använder vi ett brett utbud av

EuroPainClinics är specialister inom smärtbehandling. Vi ställer noggranna diagnoser och behandlar olika smärttillstånd med minimalinvasiva och endoskopiska ingrepp. Dessa genomförs med hjälp av röntgen, ultraljud och ibland kompletteras detta med videonavigering.

Vården bekostas antingen av dig eller av din sjukvårdsförsäkring. Priset beror på viken typ av behandling som är aktuell. Som patient informeras du om ett beräknat pris vid en första konsultation. Behandlingarna utförs av internationellt certifierade specialister.

EuroPainClinics Sverige tillhandahåller hälsovård av högsta kvalitet inom området minimalinvasiva och endoskopiska procedurer. Vi vill ge våra patienter en effektiv smärtlindring. Våra behandlingar är innovativa, vetenskapligt beprövade, patientvänliga och på den allra högsta nivån inom interventionell smärtlindring.

Patientfördelar

 • skonsam och effektiv behandling
 • kortare återhämtningstid och snabbare återgång till arbete
 • lokalbedövning istället för nedsövning
 • inget behov av sjukhusinläggning
 • minskad risk för kirurgiskt trauma

Det är viktigt att komma ihåg att

 • Denna typ av behandling är inte lämplig för alla patienter.         
 • Alla patienter kommer inte att känna samma smärtlindring.

Vi strävar efter att hinna den bästa lösningen för varje patient oavsett vilken behandling det kan röra sig om. I vissa fall kan det av olika anledningar hända att vi inte kan behandla just dina besvär men då försöker vi att hänvisa dig vidare till andra specialister.

Evidensbaserad medicin (EBM)

Vi arbetar med så kallad evidensbaserad medicin (EBM) vilket innebär att den samlade medicinska kunskapen inom ett område samlas in i forskningsundersökningar och dessa publiceras sedan i facktidsskrifter och utgör en källa till aktuell information för läkare runt om i världen.

Hur din behandling kan gå till

Den största fördelen med minimalinvasiva och endoskopiska behandlingar är att de ger en snabbare behandlingsprocess och därmed sparar patienternas tid. Vi föreslår en individuell behandlingsplan för varje patient. Behandlingsprogrammet börjar med att vi ställer en diagnos.

Uppföljning

Vi övervakar varje patient noga under hela behandlingen fram till dess den avslutas. Detta är unikt för EuroPainClinics jämfört med andra vårdinrättningar. Som en del av detta övervakar vi patienternas smärtintensitet (VAS) och livskvalitet (QoL) med hjälp av olika frågeformulär som ger oss kunskap som kan användas för att kontinuerligt förbättra vården på vår klinik. De ger en grund för att förbättra behandlingsmetoderna och att identifiera andra behov hos smärtpatienter. Genom att fylla i dessa frågeformulär ger patienten viktig information till läkaren som också kan hjälpa andra patienter.

 • Du fyller i frågeformulären i ett väntrum på en surfplatta.
 • Du fyller i formuläret på egen hand och det tar mellan 3 och 5 minuter.
 • VAS och QoL enkäterna kan också fyllas i och skickas i förväg innan det första besöket    på EuroPainClinics Sverige. Det finns en länk i det e-postmeddelande du får cirka 48timmar före besöket.        
 • Fördelen med att skicka enkäterna i förväg är    att det sparar tid för både dig och personalen på kliniken.

Uppgifterna är till hjälp vid behandlingen och det ligger därför i ditt intresse att besvara alla frågor på ett så rättvisande sätt som möjligt.

Hur övervakas vi dig efter ingreppet?

VAS – Visuell Analog Skala

Under de första dagarna efter ingreppet kommer en sjuksköterska att kontakta dig per telefon för att kontrollera hur du mår och vilken smärtlindrande effekt du upplever just nu. För detta ändamål får du ett VAS-kort som innehåller egenskaperna för smärtintensiteten för varje grad och hjälper dig att beskriva för sjuksköterskan hur du känner. Genom att använda VAS-formuläret kan vi utvärdera intensiteten av din smärta och eventuellt korrigera din behandlingsplan.

QoL – frågeformulär (EQ-5D-5L)

För att övervaka vissa typer av endoskopiska ingrepp använder vi även frågeformuläret EQ-5D-5L. Formuläret är framtaget för att övervaka patientens hälsa på fem nivåer (rörlighet, egenvård, förmåga att utföra dagliga aktiviteter såsom arbete, studier, fritidsintressen, smärta/svårigheter och ångest eller depression) på en skala från 0 till 100. Detta frågeformulär beskriver patientens livskvalitet.

ODI – Oswestry Disability Index-frågeformulär

Enkäten beskriver patientens livskvalitet i vardagliga aktiviteter (smärtans styrka, att hantera personliga behov som att bära, gå, sitta, stå, sova, socialt liv, sexliv, resor). Genom detta frågeformulär ger patienten information om hur rygg- eller bensmärtor påverkar hens dagliga liv.

Lars Walén, läkare

Lars Walén är chef för EuroPainClinic Sverige, Umeå. Han är en internationellt certifierad specialist inom anestesiologi, intensivvårdsmedicin och en ledande specialist inom interventionell smärtbehandling med fokus på minimalinvasiva och endoskopiska procedurer. Dr. Waléns praktiska och kliniska erfarenhet används på EuroPainClinics för att implementera system för optimala operativa förfaranden i daglig praxis. Han är internationell konsult åt tvärvetenskapliga, medicinska team vid komplicerade medicinska fall inom kronisk ryggsmärta. Dr. Walén tillhör en grupp av ledande experter inom smärtlindring som använder interventionella tekniker med vägledning av röntgen och ultraljud. Han har en magisterexamen inom ultraljudsstyrd regional anestesi och smärtlindringsteknik.

Karriärhistorik och medicinsk utbildning

Dr. Walén är certifierad anestesiolog, intensivist och specialist inom behandling av smärta i Sverige, Norge och Storbritannien. Efter avslutade medicinska studier arbetade han  vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå och Sunderby sjukhus, Luleå. Hans specialinriktade utbildning inom interventionell smärtbehandling, regional anestesi och nervblockad samt pediatrisk anestesi och intensivvård slutfördes i Sverige, Danmark, USA och Storbritannien. Inom området för interventionell smärtbehandling fokuserar han sin kompetens på behandlingsmetoder och tekniker med minimalinvasiva och endoskopiska procedurer. Mellan 2008 och 2009 koncentrerade dr. Walén sig på anestesi vid proteskirurgi av knä- och höftleder, ryggkirurgi och allmänkirurgi vid Shepton Mallet NHS Treatment Centre i Storbrittanien.

Forskning och publikationer

Vid sidan av sin medicinska yrkesroll är dr. Walén engagerad i en omfattande utbildningsverksamhet. Han är en regelbunden deltagare vid internationella kongresser, symposier och seminarier där han också är en aktiv föreläsare. Han utökar kontinuerligt sitt kunnande inom området regional anestesi med fokus på ultraljudsstyrd nervblockad.

Róbert Rapčan, läkare (FIPP, MBA, PhD)

År 2000 utbildades dr. Rapčan vid sjukhuset Allgemeines Krankenhaus i Wien under ledningen av professorerna Stephan Kapral och Walter Klimscha inom ultraljudsnavigerade nervblockader. Senare samma år kom han till Umeå där han tillsammans med dr. Lars Walén började bygga upp en verksamhet med regionalbedövning med hjälp av ultraljudsnavigering. Han utbildades sedan vidare i Toronto, Kanada av dr. Vincent Chan, en av grundarna av ultraljudsnavigeringsmetoden. Dr. Rapčan fick också en omfattande utbildning i ultraljudstekniker hos dr. Peter Marhofer i Wien.

Dr. Rapčan har mer än tjugo års praktik i Sverige och han har framförallt arbetat på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, men även på Allmänna sjukhuset i Hudiksvall. I Umeå och Lausanne i Schweiz vidareutbildades han i röntgennavigerade interventionstekniker för smärtdignostik och behandling under ledning av dr. Sherdil Nath och professor Sebastian Reiz.

Från 2005 tilll 2010 var han överläkare på avdelningen för anestesi och interventionell smärthantering vid United Kingdom Specialist Hospital i Storbrittannien. Mellan 2008 och 2010 arbetade han som medicinsk chef på Shepton Mallet NHS Treatment Center. Under denna tid startade han ett nära samarbete med dr. Teodor Goroszeniuk och hans arbetsgrupp inom neuromodulationsbehandling. Under några år arbetade han också som instruktör på kurser i interventionell smärtbehandlingsteknik i London. Dr. Rapčan har också undervisat i interventionella metoder för behandling av kronisk smärta vid Gulf Medical University i Förenade Arabemiraten. Han verkar som föreläsare för det tyska företaget MaxMoreSpineSystems som ger utbildningar i endoskopiska tekniker.

Jaroslav Hudák, läkare

Dr. Jaroslav Hudák är specialist inom anestesi och intensivvård. Dr Hudák har under sin karriär arbetat i flera europeiska länder. Sedan 2018 har dr. Hudák arbetat på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå där han fortsätter utveckla sina kunskaper. Han har också arbetat som COVID-19-konsult vid ett antal kliniska inrättningar i Sverige.

Dr. Hudák har tidigare arbetat på akutmottagningar där han träffat många  smärtpatienter och kunnat erbjuda smärtlindring i form av ultraljudsstyrd regionalanestesi och farmakologisk behandling. För närvarande arbetar han mest med cancerpatienter, akuta inneliggande smärtpatienter samt patienter med kroniska ryggsmärtor på Smärtcentrum i Umeå.

Professionellt liv

Dr. Hudák är en medlem i flera internationella organisationer och institutioner: den svenska föreningen för anestesi och intensivvård (the Swedish Association of Anaesthesia and Intensive Care [SFAI]), Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) och The European Pain Federation (EFIC), en icke-vinstdrivande organisation som verkar inom smärtbehandling och -vetenskap.

Sherdil Nath, läkare

Dr. Sherdil Nath kom till Umeå i början av 1970-talet efter flera års arbete som anestesiolog i England. På den tiden ingick smärtbehandling i varje narkosläkares arbete där, medan det i Sverige fortfarande var ett ett okänt område. Som ansvarig på neurokirurgens anestesiavdelning träffade dr. Nath av en händelse en patient med en sådan intensiv smärta att man planerade att operera in en så kallad DCS-stimulator, en apparat som lindrar smärta genom en elektrod placerad på ryggmärgen. Dr Nath kunde med hjälp av en enkel blockad lokalisera varifrån smärtan kom och sedan bota patienten från smärtorna utan operation. Till följd av detta träffade dr. Nath flera smärtpatienter för behandlingsförsök.

En av dessa patienter hade tidigare genomgått en hjärtopereration i Uppsala och hade svåra smärtor efter operationen. efter att hon behandlats framgångsrikt blev det stora tidningsrubriker och eftersom hennes man var journalist. Dr. Nath uppmärksammades i TV-program över hela Sverige, Danmark och Norge. Telefonen började ringa på anestesikliniken och snart hade man en väntelista på åttio patienter. Dr. Nath startade sedan tillsammans med professor Sebastian Reiz en smärtklinik och verksamheten växte.

I början av 90-talet började man vid internationella möten diskutera en förfining av den precisionsdiagnostiska utredningen genom att man med hjälp av röntgengenomlysning kunde lägga mer exakta blockader. Dr Nath utvecklade denna metodik i sitt arbete på Norrlands Universitetssjukhus i början av 90-talet.

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär
[epcnotify]