Sherdil Nath M.D.

Sherdil Nath M.D.

Dr. Sherdil Nath kom till Umeå i början av 70-talet efter flera år av arbete som anestesiolog i England. På den tiden ingick smärtbehandling i varje narkosläkares arbete, medan i Sverige var det fortfarande ett okänt område. Som ansvarig på neurokirurgens anestesiavdelning träffade Dr. Nath av en händelse en patient med en sådan intensiv smärta att man planerade att operera in en s.k. DCS- stimulator, dvs. en apparat som lindrar smärta genom en elektrod placerad på ryggmärgen. Dr Nath kunde med hjälp av en enkel blockad lokalisera varifrån smärtan kom och sedan även bota patienten från smärtorna utan operation. Till följd av detta kom fler smärtpatienter för behandlingsförsök. 

En av dessa var tidigare hjärtopererad i Uppsala och hade svåra smärtor efter operationen. Hennes man var journalist och efter att hon behandlats framgångsrikt blev det stora rubriker i tidningen. Ryktet spreds och Dr Nath uppmärksammades i TV program som visades i Sverige, Danmark och Norge. Telefonen började ringa på anestesikliniken och fort hade man en väntelista på 80 patienter. En stund efter öppnade han tillsammans med professor Reiz en smärtklinik och verksamheten växte. 

I början av 90-talet började man vid internationella möten diskutera en förfining av den precisionsdiagnostiska utredningen genom att man med hjälp av röntgengenomlysning kunde lägga mer exakta blockader vid tester. Dr Nath utvecklade under början av 90-talet denna metodik i sitt arbete på Norrlands Universitetssjukhus. 

Dr. Nath har under åren fått hjälpa patienter från nästan alla delar av Sverige och periodvis även från de övriga nordiska länderna. 

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär