Huvudvärk

På EuroPainClinics Sverige behandlar vi olika typer av huvudvärk och nacksmärta samt PTSD.

Huvudvärk

Trigeminusneuralgi (TN)

Om du lider av svåra smärtor i ansiktet under en längre tid och smärtstillande mediciner inte fungerar kan det bero på trigeminusneuralgi (TN). Det kan kännas som om smärtan kommer från tänderna och det blir svårt att koncentrera sig, jobba, äta eller sova på grund av huvudvärk.

Trigeminusnerven ger känsel i ansiktet och stora delar av huvudet. En påverkan på denna nerv kan ge en mycket skarp smärta och huvudvärk som ofta beskrivs som elektrisk stöt.

Vad utlöser smärtan?

Smärtan som huvudvärk kan utlösas av vind, drag, luftkonditionering eller genom att du rör på nacken på ett felaktigt sätt. Den kan framkallas plötsligt under vardagsaktiviteter som när du äter, borstar tänderna, tuggar, sväljer, nyser med mera. Den drabbar oftast bara halva ansiktet.

Vad orsakar smärtan?

I de flesta fall orsakas smärtan som huvudvärk av att ett närliggande blodkärl komprimerar trigeminusnerven. I sällsynta fall kan den bero på tumörer, migrän eller multipel skleros. Smärtanfallen kan börja som korta och svaga, men om delämnas obehandlade kan smärtan gradvis förvärras.

Du bör träffa en läkare när:

 • du lider av långvarig smärta i ansiktet, främst i nedre delen, käken och området runt näsan eller ovanför ögat.
 • smärtan kommer attackvis.
 • vanliga smärtstillande medel inte hjälper.
 • din tandläkare säger att problemet inte kommer från tänderna.
 • smärtan är kortvarig och kan liknas vid en elektrisk stöt
 • problem uppstår tillsynes utan orsak till exempel av lätt beröring.

Hur yttrar sig trigeminusneuralgi?

Smärtan uppstår i korta, oförutsägbara episoder som kan vara från några sekunder till några minuter. De slutar oftast lika plötsligt som de började. I mycket allvarliga fall inträffar hundratals attacker om dagen. Smärtan kan ibland minska eller försvinna under flera månader eller år, så kallad remission.

Hur behandlas trigeminusneuralgi?

Att behandla trigeminusneuralgi är svårt. Behandlingsalternativen inkluderar olika läkemedel och kirurgi.

Hur kan EuroPainClinics Sverige hjälpa dig?

För patienter som slutar svara på mediciner eller lider av allvarliga biverkningar av mediciner kan ballongdekompression vara en effektiv lösning.

Proceduren går till på följande sätt:

 • en liten ballong förs in nära trigeminusnervens huvudganglion
 • ballongen blåses upp och sätter press på nervvävnaden och orsakar kontrollerade skador
 • ballongen avlägsnas efter ingreppet
 • skadan hindrar sedan nerven från att överföra smärtsignaler till hjärnan

Kontakta oss här

Cervikogen huvudvärk

Lider du av återkommande huvudvärk? Det kan finnas många anledningar till detta men det kan vara klokt att få din nacke kontrollerad bara för att vara säker på orsaken.

Vad är orsaken till cervikogen huvudvärk?

Cervikogen huvudvärk är en så kallad refererad smärta – det betyder att orsaken sitter i halsryggen men symtomen känns i huvudet. Orsaken till besvären är förändringar i området runt nackens små leder, diskerna i ryggens övre del eller muskelobalans. Smärtan är vanligtvis av måttlig intensitet och kan vara från några timmar till flera dagar.

När ska man träffa en läkare?

Denna typ av smärta förväxlas ibland med migrän och därför kräver långvarig huvudvärk en neurologisk undersökning inklusive bildundersökningar (CT, röntgen, MRI) för att utesluta det.

Varför får man cervikal huvudvärk?

Smärtan är ofta ensidig och orsakas av till exempel:

 • rörelser som inte är bra för nacken
 • hög belastning på halsryggraden
 • olämplig huvudposition
 • tryck på trigger punkter i nacken

Hur yttrar sig cervikal huvudvärk? 

 • Smärtan som huvudvärk känns i bakhuvudet eller hjässan och kan gå till pannan eller hela huvudet
 • Smärtan kan även sprida sig till axeln eller armen
 • Smärtan som huvudvärk kan åtföljas av ont i nacken
 • Som oftast ensidig huvudvärk men i sällsynta fall kan smärtan uppnå på båda sidor av huvudet
 • Yrsel, illamående och kräkningar kan förekomma
 • överkänslighet mot ljus och ljud

Hur behandlingen fungerar

Vid behandling av cervikogen huvudvärk används smärtstillande läkemedel på trigger punkten.

Hur kan EuroPainClinics Sverige hjälpa dig?

Vi ställer en noggrann diagnos för att hitta smärtkällan med hjälp av så kallade diagnostiska blockader. Baserat på dessa kommer läkaren att besluta om den lämpligaste typen av behandling är injektion av lokalbedövning, radiofrekvensdenerverinq eller kryoablation.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kännetecknas av stark ångest och nedsättning av både mentala och fysiska funktioner.

Vad orsakar PTSD

PTSD yttrar sig som en förhöjd eller långvarig reaktion på extrem stress som exempelvis av situationer med extraordinära hot, krig, naturkatastrofer, psykiskt och fysiskt våld, övergrepp eller andra traumatiska händelser.

Hur yttrar sig PTSD?

Vi pratar om PTSD om symtomen kvarstår längre tid än åtta veckor efter den traumatiska händelsen. Förhöjda reaktioner som kan komma efter sex månader sedan det upplevda traumat.

Vanliga symtom på PTSD är:

 • intensiv ångest
 • minnesförlust och sömnstörningar på grund av så kallade flashbacks då den traumatiska händelsen återupplevs
 • mental instabilitet: tillexempel ökad irritabilitet, känslighet och vredesutbrott
 • koncentrationsstörningar, ökad vaksamhet genom att den drabbade personen ständigt är på sin vakt
 • personlighetsförändringar

Huvudvärk behandling av PTSD

Patienter med diagnosen PTSD har har ofta allvarliga svårigheter av psykologisk, fysisk och social karaktär. Det kan röra sig om depression, missbruk, våld och oförmåga att upprätthålla nära relationer och självmordsbeteende.

Psykiska trauman hanteras av medicinska specialister som beslutar om den lämpligaste typen av behandling: psykiater, psykoterapeut eller psykolog. Du kan söka hjälp på kriscenter, psykosomatisk mottagning eller genom psykiatrin.

Hur kan EuroPainClinics Sverige hjälpa dig?

Ett sätt att behandla PTSD och värmevallningar är att injicera ett bedövningsmedel i närheten av sympatiska nerven på halsen. Injektionen utförs under röntgen eller under ultraljudskontroll.

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär