Diskblockad

Den diagnostiska proceduren diskblockad utförs för att bekräfta att smärtan orsakas av en skadad intervertebral disk, diskbråck. Om disken är skadad trycks dess inre del ut och kan irritera ryggradsnerverna. Det är vanligtvis förknippat med aktiviteter som ökar trycket på dess inre kärna, som att sitta, luta sig framåt, hosta eller nysa. Smärta från diskbråcket kan åtföljas av smärta i de nedre extremiteterna orsakad av irritation av de omgivande nerverna, särskilt när man sitter, reser sig eller går. Ryggsmärtor orsakade av diskbråck är i allmänhet permanenta, närvarande under hela dagen, till skillnad från rotsmärtor, som är varierande.

Hur fungerar den diagnostiska proceduren?

Vi för in en styrnål till diskens kant, genom vilken vi sedan för in en annan  nål som går in i själva disken. Med hjälp av en spruta injiceras ett kontrastmedel i disken under tryck. Detta gör att vi kan se dess struktur. Samtidigt orsakar detta eventuellt smärta för patienten,  vilket  kan bekräfta eller motbevisa att detta är denna typ av smärta som har orsakat.

  • Poliklinisk kirurgi
  • Varaktighet upp till 20 minuter
  • Lokalbedövning

Allmän praktisk information om det diagnostiska förfarandet

Om uppföljningsterapi behövs går vi vidare till andra miniivasiva och endoskopiska procedurer.

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär