Autolog plasma i behandlingen av rygg- eller ledont

Blodet är livsviktigt för oss. Det består av olika specialiserade celler upplösta i blodplasma. De regenerativa effekterna av blodplasman kan användas i behandlingen av rygg- och ledont och flera andra hälsotillstånd i olika delar av kroppen.

En modern regenerativ behandling

I samtida medicin används flera olika substanser av biologiskt ursprung och det kan vara till exempel stamceller, mikroorganismer, vävnader eller vätskor som blod eller blodplasma. De har egenskaper har förmågan att förbättra eller återställa immunsystemet och det påverkar utvecklingen av olika sjukdomar positivt.

Autolog plasma i behandlingen av rygg- eller ledont

Autolog plasma och hur den appliceras med hjälp av röntgen/ultraljudsnavigering

Blodplasma är rik på blodplättar som tas från patientens eget blod vilket görs tjockare genom centrifugering och därmed blir koncentrationen av blodplättar högre. Blodplättarna är huvuddelen av den regenerativa effekten i behandlingen. Blodplättarna är celler som påbörjar läkprocessen i kroppen när den skadas och det kan minska smärtan och hjälpa till att läka skadad vävnad. 

På EuroPainClinics Sverige erbjuder vi behandlingar med autolog plasma för vissa typer av rygg- eller ledsmärta. Den appliceras med hjälp av röntgen eller ultraljud för att hamna precis där den ska och påverkar då det behandlade området. En annan nyckelfaktor om behandlingen blir framgångsrik, förutom noggranna förberedelser, är att det tidigare ställs en noggrann diagnos för att hitta roten till besvären. Detta görs innan alla typer av behandling på vår klinik.

När passar behandling med autolog plasma?

Om du har ont på något av följande ställen kan det passa bra med autolog plasmabehandling som övervakas med röntgen eller ultraljud. Oftast gäller det dessa ställen:

  • ryggradens leder (facettleder)
  • sakroiliaka-leder (SI)
  • höftleder
  • knäleder
  • axelleder
  • epikondylit (tennisarmbåge, golfarmbåge etc.)

Att använda autolog plasma med koncentrerade blodplättar från kroppens egna blod är en speciell behandling. En noggrann medicinsk bedömning är därför alltid nödvändig och vid en konsultation med en specialist inom minimalinvasiva och endoskopiska procedurer som då gör bedömningen om det är en lämplig metod i just ditt fall. Om du är intresserad av denna behandlingsmetod kan du fråga din läkare. Denne kan också rekommendera hur många injektioner som krävs.  

När passar behandling med autolog plasma?

Hur behandlingen görs och hur du förbereder dig

Till att börja med tas 10 – 80 ml blod på vanligt sätt i speciella rör. Därefter dubbelcentrifugeras blodet och man får då en blodplättsrik plasma som kan appliceras på området som är aktuellt genom en injektion. Hela processen tar ungefär en halvtimme. Eftersom det är din egna blodplasma och blodplättar är det en minimalinvasiv och mycket säker behandling med liten risk för komplikationer. Fördelen är att plasman kan appliceras precis där det är tänkt medhjälp av röntgen- eller ultraljudsnavigering vilket gör behandlingen mer effektiv. Behandlingen utförs inom öppenvård och det finns inget behov av sjukhusinläggning.

Det behövs inga speciella förberedelser för att få en injektion med autolog plasma. Den enda rekommendationen är att du dricker två liter vatten kvällen innan behandlingen. Det är också bra att begränsa mängden alkohol, tobak och fet mat. Fem till sju dagar innan behandlingen rekommenderas att du slutar ta antiinflammatoriska läkemedel (NSAID som ibuprofen, ketoprofen etc) utan ta istället paracetamol om du har ont. Om det är en akut eller kronisk sjukdom som hindrar appliceringen av plasman är det nödvändigt att först återhämta sig från den.

I vissa fall är det inte lämpligt med blodplasma (så kallade kontraindikationer) som vid exempelvis blodsjukdomar, sepsis, infektionssjukdomar, cancer eller vid heparinallergi.

Är du intresserad av behandling med autolog plasma? Om du har haft ont i ryggen eller diskbråck länge kan du kontakta våra specialister på EuroPainClinics Sverige. Vi hjälper dig att hitta varifrån smärtan kommer och ger förslag på den allra bästa behandlingsmetoden för just dina besvär. Vi kan även berätta om hur vi behandlar diskbråck Ring oss på +46 90 20 20 700 eller skicka ett ifyllt kontaktformulär.


EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär