Hur man behandlar ryggont till följd av SI-leder med interventionella behandlingar

Lider du av smärta som kommer från SI-lederna? Det är vanligen en ihållande, dov och ensidig smärta i den bakre delen av leden och i mitten av skinkan, som kan sprida sig mot höften, ljumsken, baksidan av låret och ibland också nedanför knät. Den kan uppstå i många olika situationer – när man sitter, böjer sig eller sitter länge, står, går uppför trappor, kliver ur bilen, men också när man vilar. Skonsamma interventionella smärtbehandlingsmetoder kan vara en effektiv lösning.

interventionella behandlingar
Hur man behandlar ryggont till följd av SI-leder med interventionella behandlingar

Grunden i interventionell behandling är den exakta interventionella smärtdiagnostiken, som avgör varifrån smärtan kommer, samt en effektiv metod för att påverka den. Efter att patientens medicinska historia noga har setts över görs en klinisk undersökning och en utvärdering av bildundersökningar, helst magnetisk resonanstomografi (MRI), ställer läkaren en diagnos. Vilka behandlingsalternativ finns för smärta som kommer ifrån SI-leder på EuroPainClinics Sverige?

Diagnostisk behandling

SI-leds-blockader

Med hjälp av röntgen förs en nål in nära nerven som leder till SI-leden och en liten dos lokalbedövningsmedel eller ett anti-inflammatoriskt läkemedel (kortison) appliceras. Att den exakta smärtpunkten hittas är absolut nödvändigt för en eventuell fortsatt behandling. Appliceringen av kortisonet på SI-leden kan ibland ge en längre terapeutisk effekt. Detta är en säker behandling som sker inom öppenvård med hjälp av röntgen och den tar inte mer än 20 minuter. Baserat på bedömningen av den interventionella proceduren kan läkaren föreslå fortsatta behandlingar där minimalinvasiva endoskopiska metoder används.

interventionell behandling - SI-leds-blockader
SI-leds-blockader

Minimalinvasiva behandlingar

Radiofrekvens-denervering av SI-leden

Behandlingen passar för ont i ryggen smärta som kommer från ryggradens facettleder eller SI-leder. Detta är en behandling som sker under lokalbedövning där en nål förs in på rätt ställe och nervänden termokoaguleras med hjälp av en elektrisk radiofrekvensström som ger nålspetsen en hög temperatur. Detta avbryter nervens förmåga att leda smärta mellan SI-leden och nervsystemet och därmed försvinner själva smärtförnimmelsen. Man kan säga att målet med radiofrekvens-termoablation är att ge en längre effekt än den injicerade blockaden i SI-leden. Behandlingen genomförs inom öppenvård med hjälp av röntgennavigering och lokalbedövning och tar inte längre än 30 minuter.

Kryodenervering af SI-leden (kryoablation)

Kryodenervering är en specialiserad teknik som ger långvarig smärtlindring genom att riktigt låga temperaturer (ungefär -70 to -80 °C) appliceras för att påverka nervernas smärtvägar. Det fungerar på ungefär samma sätt som lokalbedövning, men effekten håller i sig mycket längre. Förenklat kan man säga att frysningen förändrar nervtrådarnas struktur utan att i någon större utsträckning förändra nervens ligamentstruktur. Kryoablation skadar inte nervens inre, och den har förmågan att regenerera inom en period av 3–12 månader efter behandlingen. Efter regenereringen är det möjligt att nerven återställs, men nu utan den ursprungliga smärtan. Om smärtan återkommer kan behandlingen upprepas.

Regenerativ medicin

För att behandla smärta i SI-leder kan vi utföra behandlingar med autolog plasma som är rik på blodplättar. Det är en metod som tar tillvara blodplättarnas och andra ämnen i patientens egna blod som har regenerativa egenskaper på det påverkade området. Hos oss på EuroPainClinics Sverige görs detta endast med hjälp av röntgen eller ultraljud för att säkerställa att plasman hamnar på rätt punkt. Detta och att plasman förbereds på rätt sätt är den huvudsakliga förutsättningen för metodens effektivitet. Denna behandling passar bäst för yngre patienter som har mindre degenerativa förändringar och en stor del av

Sjukgymnastik för SI-leder

Sjukgymnastik inkluderar övningar som rättar till SI-ledens position, optimerar samspelet mellan benens muskelgrupper och nerver, bäckenbottnen, ländryggen, bukväggen, höftledernas rörlighet och annat. Bästa möjliga träning rekommenderas av sjukgymnasten på basis av en exakt diagnos som kan lokalisera ledens felfunktion.

Specialister på behandling av ont i ryggensmärta i stora leder och huvudvärk.

Endoskopiska procedurer

Radiofrekvensbehandling för att denervera SI-leden med hjälp av endoskop.

Om smärta i SI-leden ska behandlas med hjälp av en endoskopisk procedur behandlas på samma sätt som smärta i korsryggen med hjälp av ett endoskop. I likhet med andra denerveringsmetoder genomförs behandlingen för att avbryta smärtsignalerna och signalbanorna av det aktuella området. Det är en skonsam behandling som genomförs inom ramarna för öppenvård, under lokalbedövning och lätt sedering. Under behandlingen förs ett endoskop och andra verktyg in genom ett 8–10 millimeters snitt genom baksidan av korsbenet (sacrum) där de små nerverna till SI-leden sitter. Nerverna tas bort med hjälp av endoskopet. Det lilla snittet i huden stängs sedan med två stygn. Hela behandlingen tar mellan 20 och 30 minuter. Fördelen med denna behandling är att det går att behandla flera olika stadier av nerverna som leder till SI-leden. 

Radiofrekvensbehandling för att denervera SI-leden med hjälp av endoskop.
Radiofrekvensbehandling för att denervera SI-leden med hjälp av endoskop.

Är du intresserad av att lösa dina ryggproblem med hjälp av interventionella behandlingar? Vill du veta om det passar dig? Du kan antingen boka ett besök på på +46 90 20 20 700 eller genom att fylla i vårt Kontaktformulär.


EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär