Riskfaktorer för utvecklingen av diskbråck

Alla diskbråck medför inte smärta, och allt ryggont orsakas inte av ett diskbråck. Många människor har problem med mellankotskivorna, eller förändringar på dem, inklusive diskbråck utan att uppleva några besvär. Det finns några grundläggande faktorer som kan påverka utvecklingen av ett diskbråck.

Riskfaktorer för utvecklingen av diskbråck
Riskfaktorer för utvecklingen av diskbråck

Du kan få reda på om du har diskbråck genom att en läkare scannar din ryggrad. Även om ett diskbråck synbarligen kan uppstå plötsligt, är det ofta resultatet av en längre tids förändringar i ryggraden. Vid akuta fall av ryggont kan diskbråcket märkas som ischias, något som går relativt bra att behandla. Det uppstår plötsligt vid tunga lyft, snedbelastning av ryggraden eller en onaturlig vridning av kroppen. Även trauma, som ett fall eller ett slag mot ryggen kan vara orsaken. Vilka riskfaktorer kan påverka utvecklingen av diskbråck?

Ålder och kön

Diskbråck är vanligast i åldern 40 – 50 år, men det är inte heller ovanligt vid lägre åldrar, särskilt om du har en stillasittande livsstil, brist på träning och felaktiga rörelser. Det är intressant hur frekvensen av diskbråck skiljer mellan könen – män löper dubbelt så stor risk som kvinnor.

Övervikt och fetma

Att vara överviktig gör att en person utsätts för en större risk för ryggont, ledont och muskelsträckningar. Ländryggen är en av de mest utsatta delarna. Den höga vikten utsätter mellankotskivorna för tryck som i sin tur kan leda till diskbråck, eller ett nytt diskbråck om patienten redan tidigare har genomgått en operation. När det handlar om ryggont är det viktigt att försöka kontrollera sina extrakilon, sträva efter en lagom nivå av träning för att få ryggraden att fungera så bra som möjligt.

Fysiskt krävande arbete

Fysiskt krävande arbete där man snedbelastar ryggraden och rutinmässigt lyfter, drar, trycker, vrider i sidled och så vidare, ger en ökad risk för diskbråck. Vibrationer är också en faktor (flygplans- och helikopterpiloter) som kan orsaka smärta, särskilt i korsryggen och nacken, och även orsaka problem med mellankotskivorna.

Stillasittande livsstil och arbete

Att sitta på jobbet i långa perioder vid en dator, en kassaapparat, vid en disk, bakom en ratt eller hemma framför tv:n utsätter utan tvivel våra kroppar för påfrestningar. Det sammankopplas ofta med dålig hållning och har flera allvarliga konsekvenser. De vanligaste problemen är ryggont, särskilt i korsrygg, nacke samt ledvärk. Dessutom leder en stillasittande livsstil till en ökad risk för övervikt, diabetes, försvagade muskler och hjärt- kärlsjukdomar. Att sitta är en av de saker som utsätter mellankotskivorna för störst påfrestning och det är därför nödvändigt att du tar hand om din hälsa och kropp genom att lära dig att sitta på rätt sätt. Man bör inte sitta längre stunder än tre timmar i sträck och under den tiden bör man ta mikropauser var 15-30 minut.

Rökning

Rökning är en riskfaktor för människokroppen i allmänhet, men det spelar också roll för uppkomsten av diskbråck. Nikotin begränsar syretillförseln till mellankotskivorna och därför påskyndas de degenerativa förändringarna, försvagar mellankotskivornas vävnad som kan leda till bristningar och ett bråck. Det kan också leda till att ett nytt diskbråck uppstår på samma ställe som tidigare.

Genetiska anlag och diskbråck

Medicinska studier har visat att det är ärftligt med degenerativa förändringar i ryggraden, som kan vara sammankopplad med risk för diskbråck. Om du vet att det finns diskbråck i släkten, kan det vara bra att kontakta en läkare och att förebygga ryggont genom fysisk aktivitet och en balanserad och varierad kost.

Om du har haft ryggont under lång tid och din nuvarande behandling inte har hjälpt och du är beredd att pröva en ny behandling kan du kontakta våra specialister på EuroPainClinics Sverige. Vi hjälper dig att hitta exakt var din smärta kommer ifrån och ser vilka alternativ som passar just dig. Ring oss på 076 264 12 10 eller fyll i vårt kontaktformulär.


EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär