Ischias: Det här bör du känna till

Ischias kan visa sig som en plötslig strålande smärta. Den uppstår oftast i samband att man utsätts för kyla, hastiga rörelser, eller en överbelastning av ryggraden, men också en rad andra orsaker kan ge symtom på ischias. Smärtan drabbar såväl äldre som yngre och är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning.

Ischias

Ischias, ibland kallat “lumbago” eller “klämd nerv” är en term som beskriver ländryggssmärta som strålar ner i benet, oberoende av vilken orsak som ligger bakom. (Namnet härrör från det grekiska ordet för höft.) I de allra flesta fall har benämningen ischias ingenting att göra med att själva ischiasnerven är irriterad eller inflammerad, men det kan hända i sällsynta fall. Smärtan orsakas av att en nervrot trycks ihop, kläms eller irriteras i ländryggen.

Besvären som vi ibland kallar ischias uppstår helt enkelt som ett funktionellt problem till följd av man har utsatts för kyla, överansträngning, har suttit under lång tid eller lyft olämpligt och så vidare. Liknande symtom uppstår ofta till följd ett diskbråck som trycker på en nervrot. Andra orsaker kan vara problem med ryggradens leder, muskelspasmer, ryggradsförträngning, förträngningar av öppningarna i ryggraden där nerverna går ut, kotförskjutning, och i sällsynta fall infektioner, skador eller tumörer.

Ischias visar sig som en skarp, brännande eller elektrisk smärta i ländryggen som strålar genom skinkan ner i benet. Smärtan påverkar oftast det ena benet. Den förvärras genom hastiga rörelser, sittande under lång tid men också vid exempelvis hostningar eller nysningar. På nätterna kan benen ha mindre känsel och kännas svagare och det kan kännas ända ner i foten. Smärtan kan också följas av en domnande känsla.

Behandling av ischias

Visste du att

  • Ischias drabbar oftast människor mellan 40 och 50 år och män drabbas tre gånger så ofta som kvinnor.
  • Ischias kan likna den smärta som kallas diabetesneuropati. Om du har diabetes och upplever en strålande smärta i benet bör du uppsöka läkare snarast.
  • Ischas kan göra så att du justerar och förändrar din gångstil så att det mildrar smärtan i det påverkade benet. Det leder ofta till hälta.
  • Risken för ischias ökar inte bara med övervikt utan också med längd. Det är exempelvis vanligare hos män som är längre än 185 centimeter.

I allmänhet beror ryggont och ischias på degenerativa förändringar, särskilt i ländryggen och runtomkring. Därför ökar risken för ischias med de faktorer som rör utvecklingen av dessa förändringar. Huvudorsakerna är ålder, för lite träning, övervikt, snedbelastning (vid exempelvis idrott eller fysiskt krävande arbete). Genetiska förutsättningar, rökning och opassande matvanor spelar också roll.

Interventionell behandling av ischias

Behandling av ischias

Ischias kan i vissa fall bokstavligen förlama en person och varje rörelse orsakar stora svårigheter. Det bästa är att de flesta patienterna med ischias (80 till 90 %) upplever en förbättring utan operation och ungefär hälften återställs inom 6 veckor. Dock är det viktigt att inte strunta i att påbörja en behandling så tidigt som möjligt. Det antas ofta att ischias botas genom sängliggande. I den akuta fasen är vila det allra bästa. Det är tvärtom viktigt med fysisk aktivitet för att hålla symtomen under kontroll och du bör därför inte sluta röra på dig. Träning främjar ryggradens funktion, muskel- och skelettstyrka och även ischiasnervens flexibilitet. Du kan också träna för att förebygga utvecklingen av besvär sammankopplade med ischias i framtiden.

Målet med ischiasbehandling är att öka rörligheten och minska smärtan. De flesta patienterna med ischiassymtom svarar bra på konservativa behandlingar så som läkemedel, träning, särskilda stretchningsövningar och fysioterapi. Likväl, om symtomen håller i sig längre tid än sex veckor eller blir värre bör du uppsöka läkarvård. Om du upplever en svår eller olidlig smärta i benen under flera timmar, domningar och muskelförsvagning i samma ben, eller svårigheter med tarm- eller blåskontroll kan det bero på allvarliga tillstånd som kräver omedelbar behandling.

Förutom konservativa behandlingar kan ischias behandlas med minimalinvasiva interventioner och operationer.

Ischias - Det här bör du känna till

Interventionell behandling av ischias

Interventionell diagnostik och behandling fokuserar på att hitta smärtkällan och att försöka göra någonting åt den genom att injicera läkemedel (lokalbedövning och kortison), applicera elektrisk ström, frysa och så vidare. Resultatet av epidural steroidbehandling ger ett varierande resultat från patient till patient. Vissa upplever omedelbar och bestående smärtlindring, vissa i några veckor eller månader och några upplever ingen lindring alls.

Kirurgisk behandling av ischias övervägs vanligen först när smärtan kvarstår efter att konservativa och icke-kirurgiska alternativ uttömts. Om en operation är lämplig beror på flera olika faktorer, särskilt vilken typ av ischias. Det övervägs vanligen först efter ett års ihållande symtom. Målet med operationen är att ta bort trycket från nerverna som sitter i kläm och att se till att ryggraden är stabil. Det är viktigt att komma ihåg att ryggont som kommer av ischias i vissa fall inte alls förbättras, ens efter en operation. 

Behandlingar av ryggont på EuroPainClinics Sverige börjar med att en noggrann diagnos ställs vid en inledande undersökning. Detta inkluderar också en ingående genomgång av tidigare symtom. Om du lider av ischias eller liknande symtom kan du kontakta våraspecialister. Gör en gratis E-konsultation för att avgöra om vilken hjälp vi kan ge dig.  

Är du intresserad av att lösa dina ryggproblem med hjälp av interventionella behandlingar? Vill du veta om det passar dig? Du kan antingen boka ett besök på +46 90 20 20 700 eller genom att fylla i vårt Kontaktformulär.


EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär