Nyheter och tekniska färdigheter i användandet av ultraljud inom smärtbehandling

Fler än sextio läkare från hela världen samlades vid ett internationellt seminarium för att diskutera den kliniska användningen av ultraljud vid interventionell smärtbehandling, ortopedi och andra specialiteter. En nyhet var att EvouTouch 7StarScope presenterades. Det är ett tekniskt verktyg som kombinerar endoskopi och ultraljudsnavigering.

smärtbehandling

Ultraljudskursen hölls 10-11 november i Prag som en del av det första pan-europeiska utbildningsprojektet Interventional PainManagement Series som arrangerades av Interventional Pain Academy (IPA). Programmet organiserades av en vetenskapskommitté bestående av trettio erkända specialister på smärtbehandling från hela världen. Tongivande talare och instruktörer var bland andra Prof. dr. Ashish Shetty (England), dr. Sadiq Bhayani (UAE), dr. Róbert Rapčan (Slovakien), dr. Manfred Greher (Österrike), Prof. dr. Robert van Seventer (Nederländerna) och andra experter från Polen, Sverige, Spanien, Brasilien, Nya Zeeland, Italien, Tjeckien, Slovakien och andra länder.

Dr. Róbert Rapčan, vetenskapligt ansvarig och grundare av IPA, sa: “Målet med workshoppen var att erbjuda ett övergripande program med teori av högkvalitet och, framför allt, intensiv träning. Vi är glada att en grupp av föreläsare av högsta kvalitet var inblandeade i detta projekt. Det fanns flera ultraljudsstationer för individuell övning på riktigt och det brukar inte vara så vanligt vid liknande arrangemang. Därmed kunde vi garantera en detaljerad träningsprocess som är mycket effektiv.”

Nyheter och tekniska färdigheter i användandet av ultraljud inom smärtbehandling

Den teoretiska delen innehöll en serie föreläsningar av hög kvalitet. Juraj Mlaka, MD, FIPP, EDRA, fokuserade på det kliniska användandet av ultraljud vid huvudvärk och nacksmärtor. Dr. Manfred Greher, PhD (Österrike) diskuterade en potentiell användning av ultraljud vid problem i ländryggen. Prof. Dr. Ashish Shetty (Storbritannien) diskuterade hantering av buk- och bäckensmärtsyndrom med hjälp av ultraljud. Dr. Zbigniew Kirkow, PhD (Polen) presenterade möjligheterna med regenerativ medicin vid smärthantering. Dr. Arleta Witkowska-Lutzak (Polen) diskuterade kliniska undersökningar av axelleden med ultraljudskontroll. Dr. Danielle Mazetto Cadide, TEA (Brasilien) tog upp ämnet blockader med hjälp av endoskop eller ultraljudsguidning inom pediatrik.

Den tekniska uppfinningen Evoutouch 7StarScope presenterades av Professor Dr. Robert van Seventer, PhD (Nederländerna). Enheten fungerar på så sätt att den kombinerar ultraljudsbilder och endoskopiska bilder. Det ger direktvisualisering av specifika strukturer i högupplösning och ger bättre möjligheter att fortsatta procedurer inom smärtbehandling. Användandet av maskinen vid interventionella behandlingar betyder att fler typer av patienter kommer att kunna behandlas. Fallstudierna med hjälp av Evoutouch 7StarScope på EuroPainClinics mottogs väl och det gavs tillfälle att prova på maskinen som en del av en global lansering. EuroPainClinics specialister Lubomir Poliak, MD, FIPP, Peter Lences, MD, FIPP, och Michal Matias, MD, FIPP, presenterade sina erfarenheter med hjälp av Róbert Rapčan, MD, FIPP, MBA, PhD. Kvaliteten på föreläsningarna och videorna som presenterades av våra läkare uppskattades också av tillverkarens representanter Stephane Brion (Frankrike) och Floris de Raadt (Nederländerna)

ultraljud

För praktisk övning fanns 22 ultraljudsstationer med instruktörer tillgängliga. Varje station fokuserade på en specifik anatomisk struktur och hur ultraljudet kan användas vid olika interventionella procedurer vid smärtsyndrom i huvudet, ryggraden, bäcken, buken, mindre leder och leder i bröstkorgen. Läkarna fick också möjlighet att öva på den nya Evoutouch 7StarScope-maskinerna.

Utvärderingarna av ultraljuds-workshoppen var positiva och sågs som en lärorik utbildning. Den gav också möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter av specialister från olika länder. Utbildningstillfället hölls av huvudorganisatörerna Interventional Pain Academy av EuroPainClinics och PRO Academy London med stöd av Esaote, Wega, MaxMoreSpine, Metrum Cryoflex, Quantel Medical, Springlife Medical, Lunomedic – Peptys, Egamed med flera.


EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär