Dr. Sherdil Nath – en ledande expert på interventionell smärtbehandling

Dr. Sherdil Nath, en ledande expert på interventionell smärtbehandling, höll ett seminarium vid EuroPainClinics så kallade ”One man show”-utbildningsworkshop i Prag där han höll i en utbildning av läkare om facettleder och tekniker med radiofrekvensbehandlingar. Han bjöds in av Robert Rapčan (MD, FIPP, MBA, PhD) Medicinsk chef på EuroPainClinics. Under workshoppen fokuserade dr. Nath på två huvudpunkter: att ställa en noggrann diagnos och behandling av smärta från facettlederna i korsrygg och nacke samt minmalinvasiva tekniker som denervering med radiofrekvens. Seminariet blandade såväl teoretiska kunskaper som praktiska behandlingar av patientfall.

Dr Sherdil Nath

Efter öppningsceremonin gav dr. Nath en personlig presentation där han summerade sin yrkeskarriär. Han berättade om viktiga händelser som övertygade honom om att beslutet att arbeta med smärtlindring var det rätta. Följande föreläsning berörde seminariets nästa huvudtema vilket var lindring av smärta från facettleder och metoder för behandling av dessa symptom, såsom radiofrekvensablation av korsryggens och nackens facettleder. En av de vanligaste orsakerna till ryggont är smärta som härrör från facettlederna och den kan ge patienter stort obehag, antingen genom återkommande eller livslånga ihållande och outhärdliga smärtor. Att ställa en noggrann diagnos med hjälp av interventionell diagnostik genom blockader av de små nerverna är grunden för fortsatta behandlingar med radiofrekvensdenervering eller –ablation. Föreläsningen avslutades med en detaljerad beskrivning av diagnostik- och behandlingsprocessen, exempelvis hur nålen ska placeras, hur bildundersökningen ska fokuseras, den tekniska proceduren och en summering av de kliniska resultaten.

Dr Sherdil Nath

Dr. Sherdil Nath ägnade andra halvan av seminariet till en ingående förklaring av radiofrekvensbehandling av nerver i facettlederna med hjälp av titthålsoperationer. Återigen betonade han vikten av en noggrann diagnos och att det krävs en genomgående undersökning av samtliga av de strukturer som är berörda när smärtkällan ska identifieras. Det gäller om det handlar om de tidigare nämnda facettlederna, diskarna i nacken eller nervrötterna. Han fokuserade på detaljer av denervering med radiofrekvens i nacken och bröstryggen. Han berörde även pisksnärtsskador och andra posttraumatiska nackbesvär. Han betonade sambandet mellan facettleder, det autonoma nervsystemet och ryggradens nerver och sambandet med refererad smärta.

Dr. Nath gick vidare med att utföra interventionella procedurer på patienter. Här kunde de deltagande läkarna diskutera olika frågor i samband med praktiken. Dr Robert Rapčan avslutade seminariet med att visa på workshoppen som ett värdefullt tillfälle för läkare att få nya erfarenheter och kunskaper i deras fortsatta kliniska arbete. Rapčan tackade och berättade hur viktig dr. Nath har varit för hans yrkeskarriär, hur mycket han påverkade Rapčans beslut att fortsätta inom interventionell smärtbehandling.

Samtliga läkare uppskattade seminariets upplägg, kvaliteten på innehållet och den förväntade nyttan i det kommande arbete med smärtpatienter. Vi tackar samtliga deltagare för deras deltagande och alla organisatörer med dr. Rapčan i spetsen för förberedelserna för detta evenemang och vi ser fram emot nästa workshop i EuroPainClinics serie.

Dr Sherdil Nath

Dr. Sherdil Nath är en ledande expert och lärare inom interventionell smärtmedicin. Han har arbetat med smärtbehandling med fokus på ryggraden sedan 1972. Efter många års med klinisk praktik i Storbritannien flyttade han till Sverige där han började arbeta som anestesiolog. Han utvecklade arbetet inom fältet smärtbehandling som då var relativt okänt i Sverige som en enskild specialitet. Han blev en föregångare inom smärtbehandling med hjälp av nervblockader. Tack vare de lyckade behandlingarna av ett ökande antal patienter i Sverige spreds ryktet inte bara i Sverige om hans skicklighet, utan också i Norge och Danmark där han genomförde flera studier och grundade en smärtklinik. Sedan tidigt 1990-tal har han fokuserat på att ställa diagnoser med hjälp av röntgenövervakade blockader. Avslutningsvis sammanfattade han sin tekniska metodologi i sin forskning vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, Sverige. Precisionsdiagnoser och denervering med hjälp av radiofrekvensbehandling är hans huvudområde sedan mer än 40 år. Han har uppnått sitt rykte och respekt över hela världen för sitt framstående arbete. Dessutom har han utbildat yngre läkare i i mer än femton år och lärt dem teorin runt interventionella tekniker inom smärtbehandling och han har genomfört praktiska seminarier med människokroppar.

Dr Sherdil Nath
Dr Sherdil Nath
Dr Sherdil Nath
Dr Sherdil Nath

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär