Hur kyla kan användas i smärtbehandling

Visste du att skadade perifera nerver kan återväxa med en hastighet upp till en millimeter per dygn? Detta utnyttjas i den innovativa minimal-invasiva metoden kryoablation vid behandlingen av ryggont, stora leder och andra anatomiska strukturer.

Hur kyla kan användas i smärtbehandling

Effekten av kyla har länge varit känd för människan. De första skrivna bevisen på att snö och kyla användes för smärtlindring skrevs av Hippokrates. Låga temperaturer användes också av de gamla egyptierna för att lindra vissa typer av smärta. Den berömde läkaren Avicenna använde kyla i smärtbehandling så väl före som efter operationer. Under napoleonkrigen märkte kirurger att svårt nedkylda soldater tålde amputation av lemmar utan anestesi utan större problem. Under årens lopp har den så kallade kryoanalgesin förbättrats och mer sofistikerade former av frysning har utvecklats för smärtlindring. Dagens apparater möjliggör kontrollerad nedfrysning av nerver som får långtidseffekt. Det gör också att nerverna kan återväxa helt.

Vad betyder kryoablation?

Den minimalinvasiva proceduren kryoablation är specialiserad på att ge långvarig smärtlindring. När denna teknik används påverkas smärtans väg genom nerverna genom att de utsätts för mycket låga temperaturer (-78 to -89 °C). Det fungerar på ungefär samma sätt som lokalbedövning, men har en mycket längre verkan. Nervernas förmåga att överföra signaler påverkas när de små blodkärlen som försörjer nervvävnaden bryts.

Så här fungerar det

Förenklat kan man säga att frysprocessen förändrar ytstrukturen på nervfibrerna utan att påverka nervens inre fibrer och celler i någon större omfattning. De behåller förmågan att regenerera. Sex månader efter den genomförda kryoablationen har nerverna regenererats och under tiden har patientens livskvalitet varit högre. Efter regenerationen kan nervernas känselfunktion återställas utan den tidigare upplevda smärtan. Om smärtan återkommer kan behandlingen upprepas.

Titta på den animerade filmen här

När används kryoablation?

Behandlingen passar bäst för patienter med följande symtom:

  • Ansikts- och huvudvärk
  • Ont i ryggen beroende på facettledssyndrom (ont i ländryggen när smärtkällan är i facettlederna eller andra leder i ryggraden)
  • Ont i ryggen på grund av skador på SI-leder (sakroiliaka-leder)
  • Smärta i de stora lederna som inte behöver opereras
  • Periferal neuralgi
  • Vissa typer av bäckensmärtor osv.
kryoablation

Behandlingen utförs inom öppenvård med lokalbedövning och instrumenten navigeras med hjälp av röntgen eller ultraljud. Den stora fördelen är att behandlingen ger en effektiv smärtlindring och det krävs ingen sjukhusinläggning. Det finns ingen risk för sekundär smärta, kärlskador eller att ärrvävnad bildas. Behandlingen passar också för patienter med elektrisk ryggmärgsstimulering inopererad.

Om du har haft ont i ryggen länge kan du kontakta EuroPainClinics Sveriges specialister. Genom att använda exakt diagnostik hittar vi källan till att det gör ont och därefter föreslår vi den bästa möjliga behandlingen så att du kan leva utan smärta. Vi kan även berätta om hur vi behandlar diskbråck. Ring oss på +46 90 20 20 700 eller skicka ett ifyllt kontaktformulär.

Hur behandlar EuroPainClinics Sverige diskbråck?


EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär