Interventionell diagnostik: exakt bestämning av smärtkällan

Smärta är en subjektiv känsla som signalerar att någonting är fel I kroppen. Vi tänker på den som någonting negativt men det är viktigt att komma ihåg att smärtan är till för att skydda oss. För att behandlingen ska fungera är det nödvändigt att veta exakt vad som orsakar smärtan.

Ryggsmärta och muskuloskeletal smärta bör lösas så fort som möjligt. Detta gör patienten i samarbete med en sjukgymnast. Tillsammans utarbetas övningar för att balansera muskelgrupper och försöka få in varierad träning i det dagliga livet. För vissa patienter är detta kanske inte möjligt om de för tillfället lider av svår smärta. I andra fall kan det vara svårt att lösa problemen med sjukgymnastik på grund avatt det helt enkelt inte går att göra de förändringar som krävs.

I dessa fall är det nödvändigt att hitta orsaken till smärta och en metod att på ett effektivt sätt mildra den. Detta är kärnan i den interventionella diagnostiken, att genom vissa undersökningsmetoder. Senare behandlingar kan lindra eller helt ta bort smärtan hos patienten och därmed återfå en bättre livskvalitet.

Interventionell diagnostik: exakt bestämning av smärtkällan

Vi söker smärtkällan

När ryggraden gör ont fokuserar man inom interventionell diagnostik på att finna källan till smärtan. Den kan till exempel vara ryggdiskar, nervrötter, SI-leder eller facettleder. I detta syfte används särskilda riktade procedurer för att ställa diagnos.

Om minimalinvasiva och endoskopiska metoder bedöms vara en passande behandling för dina ryggproblem träffar du en specialistläkare. Läkaren tittar på din medicinska historia och bedömer ditt nuvarande hälsotillstånd. undersöker och tittar på bilder från magnetkameraundersökning eller daortomografi av din ryggrad och andra journaler. Därefter beslutar läkaren hur den fortsatta behandlingen ska genomföras.

Diagnostiska procedurer kan ge snabb lindring

Diagnostiska procedurer görs inom ramen för öppenvård under lokalbedövning och tar mellan 15 och 20 minuter. Det krävs inga särskilda förberedelser. Du får ligga på mage för att det ska bli så lätt som möjligt att komma åt din ryggrad och vi rekommenderar därför att du inte äter en tung måltid precis innan. Efter injektionen undersöker vi om läkemedlet har kommit på rätt plats med hjälp av röntgen eller ultraljud. Ibland upplever patienter ett tryck eller lättare smärta men det är övergående Vissa procedurer kan lindra smärtan under längre tid men det är inte det primära målet, utan det är främst att ställa diagnos.

Mer om din behandling 

Under ditt besök kommer läkaren att förklara vad dina besvär beror på, hur våra metoder kan påverka dina smärtor, men också vilka åtgärder som är nödvändiga för ditt tillstånd och hälsa i det långa loppet. Läkaren kan också rekommendera ytterligare åtgärder så som sjukgymnastik samt ge råd om hur ni tillsammans kan göra behandlingen så effektiv som möjligt. Om vi upptäcker att din ryggsmärtor inte kan behandlas med våra metoder förklarar vi varför det är på det sättet och hjälper dig att hitta en annan specialist. Du är alltid välkommen att ställa frågor om dina besvär. Vårt mål är att hjälpa dig att förstå din  smärta och att hitta rätt behandling.

Är du intresserad av att lösa dina ryggproblem med hjälp av interventionella behandlingar? Vill du veta om det passar dig? Du kan antingen boka ett besök på på +46 90 20 20 700 eller genom att fylla i vårt Kontaktformulär.


EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär