Fördelar med minimalinvasiva och endoskopiska behandlingar

Lider du av ont i ryggen och riskerar en operation? Vill du veta vilken typ av behandling som skulle passa dig bäst? Det här är fördelarna med EuroPainClinics minimalinvasiva och endoskopiska behandlingar. 

Minskad risk för nerv- och vävnadsskador

Eftersom behandlingarna är skonsamma påverkas de omkringliggande musklerna och andra mjukdelar runt ryggraden minimalt  jämfört med konventionell ryggradskirurgi. Det leder till minskad smärta efter operationen, en betydligt kortare återhämtningstid och dessutom bevaras ryggradens stabilitet.

Fördelar med minimalinvasiva och endoskopiska behandlingar

Minskad risk för epidural fibros

I vissa fall blir patienter trots en eller flera operationer inte av med smärtan i ryggen. Det kan röra sig om så kallad failed back surgery syndrome (FBSS). Det kan uppstå trots att ryggradskirurgi har genomförts på rätt sätt men smärtan kvarstår eller en ny typ av smärta tillkommer. Ryggsmärta kan bero på att ligament bildas i epiduralrummet, inuti ryggraden, och detta kallas för epidural fibros. Detta kan leda till att det skapas ett tryck på nerverna. Statistiskt drabbar det uppemot en tredjedel av de opererade patienterna.

Färre infektioner, mindre snitt och kirurgiskt trauma

I våra behandlingar, till skillnad från konventionell kirurgi, förs instrumenten in genom ett 8-10 mm snitt och ett kameraendoskop förs in i ryggradskanalen. Det orsakar minimal blödning jämfört med öppen kirurgi och detta är positivt vid återhämtning. Med hjälp av röntgen och endoskop kan läkaren se direkt på smärtkällan. Behandlingarna utförs under lokalbedövning och det är endast  mycket sällan nedsövning behövs.

Snabbare återhämtning och återgång till dagliga aktiviteter och jobb

Behandlingarna kräver ingen sjukhusinläggning utan patienten kan åka hem igen efter två timmars vila. Hur lång tid återhämtningen tar är individuellt och beror på vilken typ av behandling som har utförts, samt patientens hälsotillstånd i övrigt. I genomsnitt tar det sex veckor innan man kan återgå till dagliga aktiviteter och arbete.

Samtliga procedurer baseras på evidensbaserad medicin (EBM) och följer internationell standard.

 


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace
[epcnotify]