Besök / diagnostik

Under ditt första besök hos läkaren får du beskriva dina problem och läkaren kommer att undersöka dig. Tillsammans kommer ni att utarbeta en behandlingsplan.

Hur går den första den första undersökningen till?

Vid ditt första besök träffar du en specialist inom minimalinvasiva och endoskopiska behandlingar som kommer att ta en detaljerad titt på din medicinska historia, bedöma ditt nuvarande hälsotillstånd genom en fysisk undersökning, genom att bedöma MR-bilder och andra journaler. En specifik diagnos-och behandlingsplan för din behandling kommer då att föreslås.

Vid den första undersökningen ställer läkaren en exakt diagnos av smärtan. En del av detta är att utföra en diagnostisk procedur som identifierar och bekräftar eller utesluter smärtkällan.

Kom i tid till din bokade tid.

Om du inte kan komma till den bokade tiden, eller riskerar mer än 10 minuters försening, kontakta oss så snart som möjligt. Om en försening innebär att det inte längre är möjligt att genomföra undersökningen på den bokade tiden kommer vi att föreslå ett nytt datum.

Vilka dokument behöver du ge oss, om du har dem?

Vi kommer att be dig att tillhandahålla följande medicinska dokumentation för den första undersökningen:

  • MR-bilder av ryggen (så nya som möjligt) på en CD eller USB-minne,
  • Journalanteckningar (från en neurolog, neurokirurg, ortoped, rehabiliteringsläkare et cetera)

Under den första undersökningen kommer din läkare att be dig om en muntlig redogörelse för andra medicinska indikationer och tillstånd du kan ha, inklusive:

  • hjärtproblem, inklusive en pacemaker
  • hypertoni, hypotoni
  • blodkoagulationsstörningar
  • diabetes
  • urologiska problem
  • cancer
  • graviditet

Den diagnostiska proceduren

Allmän praktisk information om diagnosproceduren (ersätter inte ett personligt samråd med den behandlande läkaren):

Hur går diagnosproceduren till?

Diagnostiska förfaranden utförs efter ett beslut av specialistläkare inom minimalinvasiva och endoskopiska behandlingar för att hitta och bekräfta smärtkällan.

Var sker proceduren och vem utför den?

Den diagnostiska proceduren utförs i vår kliniks operationsrum. En specialist inom minimalinvasiva och endoskopiska behandlingar använder bildteknik (röntgen med mobil C-arm eller ultraljud) för att säkerställa att proceduren är säker, korrekt och riktad mot rätt punkt.

Hur förbereder man sig för förfarandet?

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt inför förfarandet. Om du diagnostiseras med ryggsmärta kommer du att ligga på magen med nedre delen av ryggen exponerad så att läkaren lätt kan komma åt ryggraden. Vi rekommenderar därför att du inte äter en tung måltid före ditt besök. Förfarandet tar 15 till 20 minuter.

Är proceduren smärtsam?

Proceduren utförs utan anestesi. Efter proceduren kan du uppleva mindre smärta eller tryck, men detta avtar.

När kan jag åka hem?

Efter proceduren kommer du att stanna i väntrummet i ungefär 15 minuter och sedan kan du åka hem (helst åtföljd av någon).

Finns det risk för komplikationer med diagnosproceduren?

 Komplikationer under diagnosproceduren är mycket sällsynta. Din behandlande läkare kommer att ge dig råd om eventuella svårigheter. Dessa är i allmänhet mycket sällsynta och övergående.

Kontroll efter diagnosproceduren

Injektionen administreras för att avslöja källan till din smärta. Dagarna efter proceduren kommer du att övervaka hur mycket smärtan minskar med jämna mellanrum på VAS (visuell analog skala). Beroende på vilken procedur du genomgår kommer en sjuksköterska att ringa dig efter 2 till 14 dagar, för att kontrollera ditt hälsotillstånd. . Därefter bestämmer din läkare om det är lämpligt att genomgå en minimalinvasiv och endoskopisk procedur.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär

EuroPainClinics Sverige kan du kontakta online, hemifrån, när det passar, utan att behöva lägga tid på att resa eller vänta på en mottagning. Utan större väntan, kan du få reda på om EuroPainClinics kan hjälpa dig med smärtlindring. Medan du fortsätter med dina vanliga aktiviteter, ägnar tid åt din familj eller jobb.

Boka in dig via vårt Kontaktformulär